Pazartesi, 20 Şubat 2017 13:07

Şehir İçinde SRC Zorunlu Mu?

4925 sayılı karayolu taşıma kanununa göre ticari olarak yük ve eşya taşıma işi ile uğraşan gerçek ve tüzel kişiler Mesleki yeterlilik (SRC) belgesi olmadan taşıma yapamamaktadırlar. Bununla beraber şehir içi mücavir alan içerisinde ticari taksi ve ticari minibüs kullananlarda “Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) olması şart mıdır?” sorusu gündeme gelmektedir

Kategori Trafik
Perşembe, 21 Nisan 2016 05:56

SRC Belgesi Muafiyetleri

Src Belgesi MuafiyetleriTicari olarak yolcu, yük ve eşya taşımacılığı yapan sürücülere Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) almak zorunlu hale getirilmişti. Uygulamanın geçmişe dönük tüm sürücüleri kapsaması halinde ortaya çıkacak olan sorunlar nedeniyle mevzuat tarihi öncesinde ehliyet almış olanlara SRC belgeleri sınavsız, bazı şartlardan muaf olarak verilmekteydi. Muafiyet 25.02.2003 tarihi öncesinde ehliyet almış ve yine bu tarih öncesi 90 gün sigortalı olanları kapsamaktaydı.  

Cumartesi, 05 Aralık 2015 17:51

SRC5 Belgesi

Src5 belgesi Adr sözleşmesinde de atıfta bulunulmuş tehlikeli madde taşımacılığı yapan sürücülerin alması gereken sürücü yeterliliğini gösterir belgedir. Src5 belgesi alabilmek için yurt içi veya yurt dışı yük taşımacılığı işi yapan sürücülerin alması gereken Src3 ve Src4 belgelerini veya belgelerinden birisini almış olması ön şarttır.

Kategori Tehlikeli Madde
Cumartesi, 05 Aralık 2015 17:49

Sınav Muafiyetli Src Ody Ve Üdy Almak

Eğitim ve Sınavdan muaf olarak Orta düzey yönetici, üst düzey yönetici ve Src belgesi almada ufak bir değişiklik yapıldı. Daha önceleri gerekli evraklar ve ücret ödendiğine dair banka dekontu ile birlikte müracaat edilmekte uygunsa belge veya belgeler düzenlenerek kişilerin adresine posta ile gönderilmekteydi.

Perşembe, 03 Aralık 2015 18:34

SRC Belgeleri

Çekici, kamyon, kamyonet, gibi araçların kullanımında Ulaştırma bakanlığı bu araçlara yetki belgesinin yanında araçları kullanan sürücülerden SRC  (mesleki yeterlilik belgesi) istenmektedir. 

Top