Trafik Ceza Puanları

05 Aralık 2015
Yazar :  

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 118. Maddesinde belirtildiği üzere suç sayılan bir fiilden ötürü ceza olarak, yönetmelikle belirlenen miktarlarda, ceza puanı verilmektedir. Her bir kural ihlalinin ceza puanı farklı olabilir.

Trafik suçunun işlendiği tarihten itibaren geriye doğru 1 yıl içerisinde 100 ceza puanını dolduran sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süre ile el konulur ve eğitime tabi tutulur. Bir yıl bitmeden ikinci bir defa 100 ceza puanını dolduranların ehliyetlerine bu sefer 4 ay el konulur psikoteknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulur. Psikiyatri uzmanının vereceği karar ile ehliyet iade edilebilir. Bir yıl içerisinde üçüncü defa 100 ceza puanını dolduran sürücülerin ehliyetleri süresiz olarak iptal edilir.  Ehliyetine geçici veya süreli el konulmuş sürücülerin ehliyeti yok sayılmaktadır ve ehliyetlerini tekrar alana kadar araç kullanmaları yasaktır. Ehliyetsiz araç kullananların ilk tespitinde 1 aydan 2 aya kadar hapis, ikinci tekrarında ise 2 aydan üç aya kadar hafif hapis cezası ve idari para cezası verilir. Bunla birlikte araç başkasına ait ise araç sahibine de para cezası uygulanmaktadır. 

Ehliyeti alınan sürücüler el koyma süresi bitiminde Trafik Denetle Şube Müdürlüğüne dilekçe ile müracaat ederek ehliyetini geri alabilirler. Ceza puanlarında idari yaptırımı, bir yıl içerisinde 100 puanı bulmasıyla ilgili olduğundan 1 sene sonraki cezalar 0 dan başlayarak toplanacaktır. Ceza puanınızı https://www.turkiye.gov.tr adresinden giriş yaparak sorgulayabilirsiniz. 

 

Ceza Puanı

Kural İhlali

Kanun Maddesi (2918 Sayılı Kanun)

10

Karayolu yapısı üzerine, trafiği güçleştirecek, tehlikeye sokacak veya engel yaratacak,trafik işaretlerinin görülmelerini engelleyecek veya güçleştirecek şekilde bir şey atmak, dökmek, bırakmak vb, hareketlerde bulunmak ve karayolu yapısı ve güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar vermek, yerlerini değiştirmek veya ortadan kaldırmak.

 

14

10

Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkarmak,

 

21

10

Tescil belgesi, trafik belgesi ve tescil plakalarını araç üzerinde ve uygun durumda bulundurmadan trafiğe çıkmak,

 

23

10

Tescilsiz olup, karayolunda geçici olarak kullanılacak araçları, geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakaları almadan trafiğe çıkarmak, bu belge ve plakaları başka araçta veya süresi bittiği halde kullanmak,

 

25

5

Araçlarda, bulundurulması mecburi olan (çalışma yerini ve şeklini, kapasite ile diğer niteliklerini belirleyen plaka, ışık, renk, şekil, sembol ve yazı gibi) ayırım işaretlerini bulundurmamak,

 

26/1

5

Araçların dışında bulundurulması zorunlu işaretlerden başka, araçlara; izin alınmaksızın reklam, yazı, işaret, resim, şekil, sembol, ilan, flama, bayrak ve benzerlerini takmak, yazmak, sesli ve ışıklı donanımları bulundurmak,

 

26/2

10

Resmi olmayan araçların tescil plakalarının devlet malı araçlarına ait plaka renginde olması,

 

28

20

Servis freni, lastikleri, dış ışık donanımından yakını ve uzağı gösteren ışıklar ile park, fren ve dönüş ışıkları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanmak,

 

30/1-a

20

Diğer eksiklik ve bozuklukları bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan araçları kullanmak, karayolunu kullananlar için tehlike yaratacak şekilde olan veya görüşü engelleyecek ve çevredekileri rahatsız edecek derecede duman veya gürültü çıkaran araçları kullanmak,

 

30/1-b

10

Özelliklerine ve cinslerine göre, yönetmelikte nitelik ve nicelikleri belirtilen gereçleri, araçlarda bulundurmamak, kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak,

 

31/1-a

 

20

Kamyon, çekici ve otobüslerde takoğraf, taksi otomobillerinde ise taksimetre bulundurmamak,  kullanmamak veya kullanılır şekilde bulundurmamak,

 

31/1-b

 

10

Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği 30 gün içinde tescil yapan kuruluşa bildirmemek,

 

32

10

Araçların muayene süresini geçirmek,

 

34

20

Sürücü belgesi sınıfına göre sürmeye yetkili oldukları araçlar dışındaki araçları sürmek,

 

39/1-a

10

İkamet adresi değişikliklerini tescil kuruluşuna otuz gün içinde bildirmemek,

 

44/1-a

5

Araç kullanırken sürücü belgelerini yanlarında bulundurmamak ve yetkililerin her isteyişinde göstermemek,

 

44/1-b

 

20

Aksine bir işaret bulunmadıkça, araçlarını, gidiş yönüne göre yolun sağından, çok şeritli yollarda ise yol ve trafik durumuna göre hızının gerektirdiği şeritten sürmemek,

 

46/2-a

20

Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek,

 

46/2-b

20

Aksine bir işaret bulunmadıkça, şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, sürülen araçların emniyetle geçişini beklememek,

 

46/2-c

20

Aksine bir işaret bulunmadıkça, gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli olarak işgal etmek,

 

46/2-d

20

İki yönlü trafiğin kullanıldığı dört veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçları kullananların, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izlememeleri,

 

46/2-e

 

20

Trafiği düzenleme ve denetimle görevli trafik zabıtası veya özel kıyafetli ve işaret taşıyan diğer yetkili kişilerin uyarı ve işaretlerine uymamak,

 

47/1-a

20

Kırmızı ışık kuralına uymamak,

 

47/1-b

20

Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak,

 

47/1-c

20

Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak,

 

47/1-d

20

Yönetmelik ile belirtilen miktarın üzerinde alkollü araç kullanmak,

 

48/5

20

Taşıt kullanma süreleri dışında araç kullanmak ve kullandırmak,

 

49/3

10

Hız sınırlarını % 10’dan % 30’a (otuz dahil) kadar aşmak,

 

51/2-a

15

Hız sınırlarını % 30’dan fazla aşmak,

 

51/2-b

15

Hız sınırlarını tespite yarayan cihazların yerlerini belirleyen veya sürücüyü ikaz eden cihazları araçlarda bulundurmak,

 

51/5-b

15

Araçların hızlarını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak,

 

 

52/1-a

15

Araçların hızlarını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak,

 

52/1-b

20

Diğer bir aracı izlerken, hızlarını kullandıkları aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadan güvenli bir mesafe bırakmamak,

 

52/1-c

15

Kol ve grup halinde araç kullanırken, araçlar arasında diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklık bırakmamak,

 

52/1-d

20

Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek,

 

53/1-a

20

Sola dönüş kurallarına riayet etmemek,

 

53/1-b

20

Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek,

 

53/1-c

20

Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek,

 

53/1-d

20

Geçme kurallarına riayet etmemek,

 

54/1-a

20

Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek

 

54/1-b

15

Bir araç tarafından geçilirken geçilen araç sürücüsünün geçilme kurallarına uymaması,

 

55

20

Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak,

 

56/1-a

15

İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt  yollarında karşı yönden gelen araçların geçişini zorlaştıran bir durum varsa geçişi kolaylaştırmak için aracını sağ kenara yanaştırmamak, gerektiğinde sağa yanaşıp durmamak, dağlık ve dik yokuşlu karayollarında karşılaşma halinde, çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere, inen araçların, varsa önceden sığınma cebine girmemesi, sığınma cebi yoksa sağ kenara yanaşıp durmaması, gerektiği hallerde geri gitmemesi,

 

56/1-b

20

Önlerinde giden araçları güvenli ve yeterli bir mesafeden izlememek (Yakın takip)

 

56/1-c

10

Araçlarını zorunlu bir neden olmadıkça, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde veya işaretle belirtilen hız sınırının çok altında sürmek, güvenlik nedeni veya verilen herhangi bir talimata uyulması dışında, başkalarını rahatsız edecek veya tehlikeye  sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak,

 

56/1-d

20

Taşıt yolunun dar olduğu yerlerde aksini gösteren bir trafik işareti yoksa motorsuz araçları kullananlar motorlu araçlara, otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, arazi taşıtı, lastik tekerlekli traktör, iş makineleri, yazılış sırasına göre kendisinden öncekilere geçiş kolaylığı sağlamamak,

 

56/1-e

20

Kavşaklara yaklaşırken kavşaktaki şartlara uyacak şekilde yavaşlamamak, geçiş hakkı olan araçlara ilk geçiş hakkını vermemek,

 

57/1-a

20

Trafik zabıtası veya ışıklı trafik işaret cihazları veya trafik işaret levhası bulunmayan kavşaklarda; 1.Bütün sürücüler geçiş üstünlüğüne sahip olan araçlara, 2.Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara, 3.Doğru geçen tramvay hattı bulunan karayoluna çıkan sürücüler bu yoldan gelen araçlara, 4. Bölünmüş yola çıkan sürücüler bu yoldan geçen araçlara, 5. Tali yoldan ana yola çıkan sürücüler ana yoldan gelen araçlara, 6. Dönel kavşağa gelen sürücüler dönel kavşak içindeki araçlara, 7. Bir iz veya mülkten çıkan sürücüler, karayolundan gelen araçlara ilk geçiş hakkını vermemek,

 

57/1-b

20

Kavşak kollarının trafik yoğunluğu bakımından farklı oldukları işaretlerle belirlenmemiş ise, motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldaki aracın, sağdan gelen araca geçiş hakkını vermemesi,

 

57/1-c

20

Işıklı trafik işaretleri izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek,

 

57/1-d

20

Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak,

 

57/1-e

20

Aksine bir işaret olmadıkça, bütün kavşaklarda araçların ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek,

 

57/1-f

15

Aksine bir işaret bulunmadıkça araçlarını gidiş yönlerine göre yolun en sağ kenarında durdurmamak, yolcularının iniş ve binişlerini sağ taraftan yaptırmamak ve yolcuların da iniş ve binişlerini sağ taraftan yapmaması,

 

58

20

Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda, zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek,

 

59

10

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığının bir trafik işareti ile belirtilmiş olduğu yerlerde duraklamak,

 

60/1-a

10

Taşıt yolu üzerinde sol şeritte (raylı sistemin bulunduğu yollar hariç) duraklamak,

 

60/1-b

10

Taşıt yolu üzerinde yaya ve okul geçitleri ile diğer geçitlerde duraklamak,

 

60/1-c

10

Taşıt yolu üzerinde kavşaklar, tüneller, rampalar, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara yerleşim birimleri içinde beş metre ve yerleşim birimleri dışında yüz metre mesafede duraklamak,

 

60/1-d

10

Taşıt yolu üzerinde görüşün yeterli olmadığı tepelere yakın yerlerde ve dönemeçlerde duraklamak,

 

60/1-e

10

Taşıt yolu üzerinde otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak,

 

60/1-f

10

Taşıt yolu üzerinde duraklayan veya park edilen araçların yanında duraklamak

 

60/1-g

10

Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarına, yaklaşım yönünde ve park izni verilen yerler dışında; yerleşim birimi içinde onbeş metre ve yerleşim birimi dışında yüz metre mesafede duraklamak

 

60/1-h

15

Taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlere park etmek

 

61/1-a

10

Taşıt yolu üzerinde park etmenin trafik işaretleri ile yasaklandığı yerlerde park etmek

 

61/1-b

10

Taşıt yolu üzerinde geçiş yolları önünde veya üzerinde park etmek

 

61/1-c

10

Taşıt yolu üzerinde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden beş metrelik mesafe içinde park etmek

 

61/1-d

10

Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara iki yönden onbeş metrelik mesafe içinde park etmek

 

61/1-e

10

Taşıt yolu üzerinde üç veya daha fazla ayrı taşıt yolu olan karayolunda ortadaki taşıt yolunda park etmek

 

61/1-f

10

Taşıt yolu üzerinde kurallara uygun şekilde park etmiş araçların çıkmasına engel olacak yerlerde park etmek

 

61/1-g

10

Taşıt yolu üzerinde geçiş üstünlüğü olan araçların giriş ve çıkışının yapıldığını belirlendiği işaret levhasından onbeş metre mesafe içinde park etmek

 

61/1-h

10

Taşıt yolu üzerinde işaret levhalarında park etme izni verilen süre veya zamanın dışında park etmek

 

61/1-ı

10

Taşıt yolu üzerinde kamunun faydalandığı ve yönetmelikte belirtilen yerlerin giriş ve çıkış kapılarının her iki yönde beş metrelik mesafe içinde park etmek

 

61/1-i

15

Taşıt yolu üzerinde park için yer ayrılmamış veya trafik işaretleri ile belirtilmemiş alt geçit, üst geçit ve köprüler üzerinde veya bunlara on metrelik mesafe içinde park etmek

 

61/1-k

10

Taşıt yolu üzerinde park etmek için tespit edilen süre ve şeklin dışında park etmek

 

61/1-l

10

Taşıt yolu üzerinde belirli kişi, kurum ve kuruluşlara ait araçlara, yönetmelikteki esaslara göre ayrılmış ve bir işaret levhası ile belirlenmiş park yerlerinde park etmek

 

61/1-m

10

Taşıt yolu üzerinde ayrıca yönetmelikte belirtilen haller dışında yaya yollarında park etmek

 

61/1-n

10

Taşıt yolu üzerinde özürlülerin araçları için ayrılmış park yerlerinde park etmek

 

61/1-o

15

Yerleşim birimleri içindeki karayolunda, bir trafik işaretiyle izin verilmedikçe ve yükleme, boşaltma, indirme, bindirme, arızalanma gibi zorunlu nedenler dışında kamyon, otobüs ve bunların katarlarını, lastik tekerlekli traktörler ile her türlü iş makinelerini park etmek.

 

62

10

Araçlarda şartlarına uygun ışık donanımını bulundurmamak

 

63

20

Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde (karşılaşmalar ve öndeki aracı izleme halleri dışında) uzağı gösteren ışıkları yakmamak

 

64/1-a-1

20

Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkların yakılmaması.

 

64/1-a-2

10

Kuyruk (arka kenar) ışıklarını uzağı veya yakını gösteren ışıklarla birlikte kullanmamak

 

64/1-a-3

15

Gece sis ışıklarının sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakılması

 

64/1-b-1

5

Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak

64/1-b-2

10

Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek

64/1-b-3

15

Öndeki aracı geçişlerde uyarı için çok kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkların yakılması

 

64/1-b-4

20

Yönetmelikteki esaslara aykırı ışık takmak ve kullanmak

64/1-b-5

15

Sadece park lambaları ile seyretmek

 

64/1-b-6

10

Taşıma sınırı üstünde yolcu almak,

 

65/1-a

15

Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapmak,

 

65/1-d

15

Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşımak,

 

65/1-e

15

Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yüklemek, taşımak ve taşıttırmak.

 

65/1-f

15

Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek.

 

65/1-h

15

Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yüklemek,

 

65/1-i

15

Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapmak,

 

65/1-j

15

Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçları çekmek,

 

65/1-k

15

Ayrı bisiklet yolu varsa, bisiklet ve motorlu bisikletlerin taşıt yolunda; bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin yayaların kullanmasına ayrılmış yerlerde, bunlardan ikiden fazlasının taşıt yolunun bir şeridinde yan yana sürülmesi; Bisiklet sürenlerin en az bir elleri, motorlu bisiklet sürenlerin manevra için işaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri ve yönetmelikte belirtilen güvenlik şartlarına uymamaları; Bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motorsiklet sürücülerinin, sürücü arkasında yeterli bir oturma yeri olmadıkça başka kişileri bindirmeleri ve yönetmelikte belirtilen sınırdan fazla yük taşımaları; Sürücü arkasında ayrı oturma yeri olan bisiklet, motorlu bisiklet ve sepetsiz motosikletlerde bir kişiden fazlasının taşınması

 

66

20

Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasından çıkarken, duraklarken taşıt yolunun  sağına veya soluna yanaşırken, sağa veya sola dönerken, karayolunu kullananlar için tehlike doğurabilecek ve bunların hareketlerini zorlaştıracak şekilde davranmaları; Yönetmelikte belirtilen şartlar dışında geriye dönmeleri veya geriye gitmeleri, izin verilen hallerde bu manevraları yapacak sürücülerin, karayolunu kullananlar için tehlike veya engel yaratmaları, Dönüşlerde veya şerit değiştirmelerde sürücülerin niyetlerini dönüş işaret ışıkları veya kol işareti ile açıkça ve yeterli şekilde belirtmemeleri, verilen işaretlerin manevra süresince devam etmemesi ve biter bitmez sona erdirilmemesi,

 

67

15

Geçiş üstünlüğüne haiz araçları kullanırken diğer geçiş üstünlüğüne haiz araçlarla karşılaşmalarında birbirlerine ilk geçiş hakkını vermemek ve zorunluluk olmadığı halde geçiş üstünlüğü hakkını kullanmak

 

71

10

Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak

 

72

10

Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek, araçlardan bir şey atmak veya dökmek, seyir halinde cep veya araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarını kullanmak

 

73

20

Görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan, ancak başka bir trafik işareti ile belirlenmiş yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken, araçlarını yavaşlatmamak ve bu geçitlerden geçen veya geçmek üzere bulunan kişilere ve öğrencilere ilk geçiş hakkını vermemek.

 

74

15

Okul taşıtlarının “DUR” işaretini yaktıkları hallerde diğer araçların durmaması; “DUR” işaretinin öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında ve yönetmelikte belirtilen hallerde yakılmaması bu ışıkların gereksiz ve amaç dışı kullanılması, okul taşıtlarının Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymaması,

 

75

20

Sürücülerin demiryolu geçitlerini, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmeleri, ışıklı veya sesli işaretin vereceği "DUR" talimatına uymamaları, taşıt yolu üzerine indirilmiş veya indirilmekte olan tam veya yarım bariyerler varken geçide girmeleri ,ışıklı işaret ve bariyerle donatılmamış demiryolu geçitlerini geçmeden önce, sürücülerin durmaları, herhangi bir demiryolu aracının yaklaşmadığına emin olduktan sonra geçmemeleri.

 

76

15

Gözleri görmeyen ve yönetmelikte gösterilen özel işaret ve benzerlerini taşıyan kişilerin, taşıt yolu üzerinde bulunmaları halinde, sürücülerin yavaşlamamaları ve gerekiyorsa durmamaları ve yardımcı olmamaları

 

77/1-b

10

Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek

 

77/1-c

15

Emniyet kemeri bulundurulması zorunluluğu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak,

 

78/1-a

15

Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması

 

78/1-b

20

Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak

 

80/1-a

10

Trafik kazalarına karışanların, kazaya karışan kişiler tarafından istendiği takdirde kimliğini, adresini, sürücü ve trafik belgesi ile sigorta poliçe tarih ve numarasını bildirmemesi ve göstermemesi

 

80/1-c

20

Kazayı yetkililere bildirmemek, kaza yerinden ayrılmak

 

80/1-d

15

Kazaya sebebiyet verenlerin karşı tarafın bulunmaması halinde durumu zabıtaya veya diğer şahsa bildirmemek

 

80/1-e

20

Yaralanmalı veya ölümlü kazalarda zabıtadan izin alınmadan olay yerinden ayrılmak

 

81/3

20

Kazaya karışan araç sürücülerinin veya kaza mahallinden geçen araç sürücülerinin ilk yardım önlemleri almaması, zabıtaya ve sağlık kuruluşuna haber vermemesi

 

82/1-a

10

Zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmamak

 

91

         

 

 

0 Yorum 45844 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top
hacklink hizmeti backlink hizmeti WebTasarım site kurma seo hizmeti hacklink satış> hacklink web güvenlik web security kaliteli link kasma kaliteli seo hizmeti shell satış/a> kaliteli sitelerden link satın al ucuza link kastirma ucuza seo hizmeti site tasarım web tasarım hosting satın al site analiz hızlı hosting ddos korumalı hosting site yönetimi ucuz hosting site satın al site satışı site kurmak backlink hizmeti backlink satış hacker olma yolları hacklink kasma ucuza backlink hizmeti kaliteli backlink hizmeti kaliteli seo hizmeti Seo Analizi alexa yükseltme uygun fiyatlı seo hizmeti Kurumsal Seo Hizmeti. SEO fiyatları cami halısı cami halısı yıkama cami halı yıkama/a> cami halıları cami halısı modelleri cami halısı yıkama fiyatları cami halısı fiyatları cami halı fiyatları ucuza cami halısı kaliteli cami halısı cami halısı döşeme cami halısı desenleri cami halısı özellikleri cami halı süpürme makinası cami halı çeşitleri cami halı ölçüleri karo halıları karo ofis halıları karo halı fiyatları karo halı ölçüleri istanbul cami halısı İstanbul mescid halısı Cami halısı İstanbul Halı firmaları HALI ALTI ISITMA cami halı ısıtma Laminat parke altı ısıtma Ofis ısıtma Kreş ısıtma Zemin ısıtma yurt halısı Yurt halıları Halı firmaları Modern Yurt halısı