Alkollü Araç Kullanmak

28 Şubat 2017
Yazar :  

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Alkollü içki, uyuşturucu veya keyif verici maddelerin etkisi altında araç sürme yasağı” başlıklı 48’ inci maddesinde; “Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin karayolunda araç sürmeleri yasaktır” denilmektedir. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin kullanılıp kullanılmadığı ya da alkolün kandaki miktarını tespit amacıyla, ilgili kurumların görevlileri tarafından teknik cihazlar kullanılır. 

Kontrol esnasında yapılan tespit sonucunda, 0.50 promilin üzerinde alkollü olarak araç kullandığı tespit edilen sürücüler hakkında, 876 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgesi altı ay süreyle geri alınır. Ticari araç sürücüleri alkollü olarak araç kullanma promil alt sınırı 0.21 olarak uygulanır. Alkollü olarak araç kullanma nedeniyle sürücü belgesi geri alınan kişiye, son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 5 yıl içinde; 2. defasında 1.098 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri 2 yıl süreyle, 3 veya 3’ten fazlasında ise, 1.763 Türk Lirası idari para cezası verilir ve sürücü belgeleri her seferinde 5’er yıl süreyle geri alınır. Sürücü belgelerinin herhangi bir nedenle geçici olarak geri alınmış olması hâlinde belirtilen süreler, geçici alma süresinin bitiminde başlar. 

Alkollü olarak araç kullanması nedeniyle son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru beş yıl içinde sürücü belgeleri ikinci defa geri alınan sürücüler Sağlık Bakanlığınca, usul ve esasları İçişleri, Millî Eğitim ve Sağlık bakanlıklarınca çıkarılacak yönetmelikte gösterilen sürücü davranışlarını geliştirme eğitimine; üç veya üçten fazla geri alınan sürücüler ise psiko-teknik değerlendirmeye ve psikiyatri uzmanının muayenesine tabi tutulurlar.

Yapılan tespit sonucunda 1,00 promilin üzerinde alkollü olduğu tespit edilen ve 2918 sayılı Kanunun 48 inci maddesine göre işlem yapılan sürücüler, haklarında ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 179 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre adli işlem yapılmak üzere mahalli zabıtaya teslim edilir.

Sürücü belgesi (ehliyet) geri alınan kişinin sürücü belgesinin iade edilebilmesi için; ilgili kişi hakkında trafik kurallarına aykırılık dolayısıyla verilmiş olan idari para cezalarının tamamının tahsil edilmiş olması, verilen cezai sürenin tamamlanması, uyuşturucu veya uyarıcı madde alması nedeniyle sürücü belgesi geri alınanların ayrıca sürücü olmasında sakınca bulunmadığına dair resmi sağlık kurumlarından alınmış sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi şarttır.

* Trafik cezaları her sene yeniden değerleme oranına göre artırılmaktadır. Yazımızda belirtilen trafik ceza miktarları 2017 yılına aittir.

Yorum

  • Utku Utku Salı, 28 Şubat 2017

    Kia bongo arac ruhsatta hususi yazıyor, kamyonet olarak geciyor. 0,30promil alkol ehliyete el konulur mu ilk yakalanmada 6 ay olarak?

Yorum Yazın

Top
WebTeknolo
Teknoloji Haberleri