Araç Genişlik Uzunluk Ağırlık Ve Yükseklik Parametreleri

21 Kasım 2015
Yazar :  

Ülkemiz sınırları içerisinde karayoluyla gerek yük gerekse yolcu taşımacılığı yapan yerli veya yabancı motorlu veya motorsuz araçların yüklerine ilişkin sınırlar ve tartı, boyut ölçüm ve toleransları Ulaştırma Bakanlığınca çıkartılan bir Yönetmelikle belirlenmektedir.

 

Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayoluna zarar veren ağırlığın altında olması ve karayolu güvenliğini bozmaması istenmektedir. Bu bağlamda araçların uyması gereken karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecekleri ağırlık ve boyutları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 

Genişlik

Araçların azami genişliği

2,55 metre

Frigorifik taşıtların yalnız frigorifik yapılarında

2,60 metre

Belediyelere ait troleybüsler

2,65 metre

 

 

Yükseklik

Araçların azami yüksekliği

4,00 metre

 

 

Uzunluk

Otobüs dışındaki motorlu araçlarda

12,00 metre

Römorklarda

12,00 metre

İki dingilli otobüslerde 

13,50 metre

İkiden çok dingilli otobüslerde

15,00 metre

Yarı römorklu araçlarda

16,50 metre

Mafsallı (Körüklü) otobüslerde

18,75 metre

Römorklu otobüslerde

18,75 metre

İki römorklu katarlarda                                    

22,00 metre

 

 

Azami ağırlıklar

Dingil ağırlığı en çok;

Tahriksiz tek dingilde

10 ton

Tahrikli tek dingilde

11,5 ton

 

 

 Dingil ve dingil grubu ağırlıkları

İki dingilli motorlu araçlarda aks grubu ağırlığı en çok;

Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m) 

11,5 ton

Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1 m ≤ d< 1.3 m) 

16 ton

Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) 

18 ton

Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m) (Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği veya Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen şartlarla) 

19 ton

İki dingilli römork ve yarı römorklarda aks grubu ağırlığı en çok;

Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m) 

11 ton

Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1 m ≤ d< 1.3 m) 

16 ton

Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m)

18 ton

Dingiller arası mesafe 1.8 m  veya daha büyük ise (1.8 m ≤ d) 

20 ton

Üç dingilli aks grubu ağırlığı en çok;

 

Dingiller arası mesafe  1.3 m veya daha az ise ( d ≤ 1.3 m)

21 ton

Dingiller arası mesafe  1.3 m ile 1.4 m arası ise (1.3 m < d ≤ 1.4 m) 

24 ton

 

 

Toplam ağırlıklar

İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda                                                                 

18 ton

Üç dingilli motorlu araçlarda (Tahrikli dingilin, çift lastikle ve havalı süspansiyon sistemi ile veya 97/27/AT Yönetmeliğinde tanımlandığı gibi eşdeğer kabul edilen bir süspansiyon sistemi ile donatılmış olduğu veya her bir tahrikli dingilin çift lastikli olduğu ve her bir dingilin azami ağırlığının 9,5 tonu aşmadığı durumlarda 26 tondur.*)   

25 ton

(26 ton*)

Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde                                             

28 ton

Dört dingilli motorlu araçlarda                                                                             

32 ton

Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda                                                      

36 ton

Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda 

38 ton

Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda                         

40 ton

40 ft. boyutunda ISO Konteyner taşıyan iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlarda                            

44 ton

Uluslararası yük ve yolcu taşımacılığına ilişkin konulardaki ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri ile savaş hali, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında uygulanacak hükümler hariç araçların imal tarihine bakılmaksızın yukarıda belirtilen boyutlar ve ağırlıklar uygulanır.

Araçlarda taşıma sınırı üstünde yolcu taşınamaz, taşıtların tescil belgelerinde belirtilen azami yüklü ağırlıklar aşılamaz, bu ağırlıklar aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıkları aşılacak şekilde yükleme yapılamaz, Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapılamaz, tehlikeli ve zararlı maddeler, gerekli izin ve tedbirler alınmadan taşınamaz, ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyalar gerekli izin alınmadan taşınamaz, gabari dışı yük yüklenemez, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilemez, Karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yükleme yapılamaz, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde, aracın ve yükün dengesini bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yükleme yapılamaz, sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapılamaz, aracın boyunu önden 1 metre, arkadan 2 metre aşacak, kasanın sağ ve sol yanından taşacak şekilde yükleme yapılamaz, çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçlar çekilemez, ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına uyulması zorunludur. Yukarıda belirtilen kurallara uymayanlar hakkında; Karayolları Trafik Kanununda belirtilen miktarlarda idari para cezası düzenlenir.

Ağırlık ve boyut kontrolünü yapmaya, Bakanlığın yetkilendirdiği Bakanlık personeli ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri yetkilidir. Azami yüklü ağırlığın % 20'den fazla aşılması halinde fazla yük, Karayolları Trafik Kanununa göre uygun hale getirilmeden aracın yola devam etmesine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilmez.

Taşıma sınırı üstünde yolcu taşıyanlar hakkında idari para cezaları uygulandıktan sonra bütün sorumluluk ve giderler araç işletenine ait olmak üzere fazla yolcular en yakın yerleşim biriminde indirilir.

Yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın 1 aralık ile 1 nisan tarihleri arasında kış lastiği kullanmaları zorunludur. Hava şartlarının gerektirmesi halinde söz konusu tarih aralığındaki süre Bakanlıkça 1 ay artırılabilir. Belirtilen süre içerisinde kış lastiği kullanmayan araçların lastiklerini uygun hale getirebilecekleri en yakın yerleşim birimine kadar gitmelerine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilir.

Uluslararası taşımalarda yabancı plakalı araçların yukarıda belirtilen kuralları ihlal etmeleri halinde; idari para cezası düzenlenir ve verilen idari para cezalarının ilgili mercilere ödenmesi sağlandıktan sonra bu araçların yola devam etmelerine izin verilir.

0 Yorum 27491 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top
hacklink hizmeti backlink hizmeti WebTasarım site kurma seo hizmeti hacklink satış> hacklink web güvenlik web security kaliteli link kasma kaliteli seo hizmeti shell satış/a> kaliteli sitelerden link satın al ucuza link kastirma ucuza seo hizmeti site tasarım web tasarım hosting satın al site analiz hızlı hosting ddos korumalı hosting site yönetimi ucuz hosting site satın al site satışı site kurmak backlink hizmeti backlink satış hacker olma yolları hacklink kasma ucuza backlink hizmeti kaliteli backlink hizmeti kaliteli seo hizmeti Seo Analizi alexa yükseltme uygun fiyatlı seo hizmeti Kurumsal Seo Hizmeti. SEO fiyatları cami halısı cami halısı yıkama cami halı yıkama/a> cami halıları cami halısı modelleri cami halısı yıkama fiyatları cami halısı fiyatları cami halı fiyatları ucuza cami halısı kaliteli cami halısı cami halısı döşeme cami halısı desenleri cami halısı özellikleri cami halı süpürme makinası cami halı çeşitleri cami halı ölçüleri karo halıları karo ofis halıları karo halı fiyatları karo halı ölçüleri istanbul cami halısı İstanbul mescid halısı Cami halısı İstanbul Halı firmaları HALI ALTI ISITMA cami halı ısıtma Laminat parke altı ısıtma Ofis ısıtma Kreş ısıtma Zemin ısıtma yurt halısı Yurt halıları Halı firmaları Modern Yurt halısı