Karayolu Taşıma

Yetki belgeleri talepleri üzerine, iptal durumuna gelmemişse, şartlarını sağlayarak bir başka belgeye değişimi yapılabilir. Değişim, eğer değişim yapılacak yetki belgenin ücreti mevcut belgeden fazla ise aradaki ücret farkı ödenir. Belge ücreti az ise ücret iadesi…
Uyarma / uyarı cezaları Karayolu Taşıma Kanunu Madde 27 ‘de yönetmelikle belirleneceği ifade edilmektedir. Bu kapsamda Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 76. Maddesi ile uyarma cezaları düzenlenmiştir. Uyarma cezasını ceza puanına benzetebiliriz.
Yetki belgesi alındığı tarihten itibaren 5 (beş) sene geçerlidir. Bu süre zarfında yönetmeliğin belirlediği şartlara sahip ise faaliyetini sürdürür ve süre bitiminde de yenileme yaparak yine 5 (beş) sene geçerli hale getirilir. Verilmiş veya verilecek…
Özel amaçlı taşıtlar için verilen bir yetki belgesi türüdür. K1 ve D2 yetki belgeleri kapsamında verilmektedir. Farklı bir yetki belgesi türü olarak çıkmasada artık farklı bir belgedir. Ve artık düzenlenen belgeler "K1(Ö)" "D2(Ö)" şeklinde düzenlenmektedir.…
Top