Torba Tasarıda Taşıma Kanunda değişiklik öngörülüyor

05 Aralık 2015
Yazar :  

Ulaştırma Bakanlığına bağlı toplamda 13 bölge müdürlüğü bulunmaktadır. Müdürlükler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Antalya, Gaziantep, Diyarbakır, Samsun, Erzurum, Trabzon, Sivas ve Bolu illerinde bulunmaktadır. Gaziantep Bölge Müdürlüğü açılmış olmakla birlikte şuan için işlem yapmamaktadır. Ulaştırma Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile anlaşma yapmış ve Ticaret Odaları Bölge Müdürlüğünün olmadığı illerde işlem yapmakla yetkilendirilmişti. 

Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığının Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğiyle yapmış olduğu anlaşma ile Ticaret Odalarına verilen K yetki belgelerinde işlem yapma yetkisi veren Karayolu Taşıma Kanununun 35. Maddesini iptal etmişti.  (Tarih: 08.11.2012, Esas No: 2012/27, Karar No: 2012/173) 08.11.2012 tarihinde verilen karar ile kararın uygulanması için Resmi Gazetede yayımlanmasına müteakip 9 ay süre verilmiş ve verilen 9 aylık sürenin dolmasıyla Ticaret Odalarından işlem yapma yetkisi alınmıştı. Bunla birlikte daha önce Ticaret Odalarında işlem yapan belge sahipleri bağlı oldukları Bölge Müdürlüklerine giderek işlem yapmaya başladılar.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bazı kanunlarda değişiklik öngören "torba tasarı" kabul edildi. Tasarıda Karayolu Taşımacılığı başlığı altında kabul edilen bir madde ile TOBB’ un işlem yapmada Bakanlıkça yetkilendirilebileceğinin önü açılmaktadır. “Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, gerektiğinde teknik ve idari kapasite, teşkilat imkânları, hizmetin hızlı, etkin, yaygın olarak üretilmesi ilkelerini gözeterek, Karayolu Taşıma Kanunu gereğince yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve yetkilerinin bir kısmını yürütmek hususunda kamu kurumu ve kuruluşları ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu ve bunlara bağlı federasyon, birlik ve odaları yetkilendirebilecek.” Bu şekilde değişen Kanun ile yetki devri mümkün olabilecektir.

0 Yorum 2320 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top