D1 yetki belgesi nedir, nasıl alınır?

05 Aralık 2015
Yazar :  

Şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı yapacak olanlara verilen bir yetki belgesi türüdür. Tarifeli yolcu taşımacılığı; önceden bir taşıma hattı ve taşıma güzergâhı ile bir zaman ve ücret tarifesi belirlenerek ve bunlara uyularak yapılan düzenli yolcu taşımalarını ifade eder. D1 yetki belgesinin fiyatı, 58.129 TL.  yetki belgesi ücreti ve her araç için 90 TL. taşıt kartı ücretinden oluşmaktadır. 

D1 yetki belgesi için başvuranlar, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 150 adet koltuk kapasitesine ve 60.000 TL. sermayeye sahip olmaları,  10 yaşından küçük araçlarla, asgari 150 koltuk kapasitesi şartını sağlamaları zorunludur.  150 koltuk kapasite şartını sağladıktan sonra 10 yaşından büyük araçlar eklenebilir. 150 koltuk kapasitesi şartı araç satışı, hurdaya ayrılması, yaş haddini aşması v.s. nedenlerle kaybedilmesi halinde yetki belgenin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 540 (beş yüz kırk) günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır.  Ayrıca, diğer belgesinin alma şartlarından herhangi birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir. D1 yetki belgesine sözleşmeli araç kaydedilebilir. Sözleşmeli araç sayısı özmal araç sayısının 2 katından fazla olamaz. Sözleşmeli araç kaydedilebilmesi için Bakanlığın belirlediği niteliklere sahip noter kira sözleşmenin düzenlenmiş olması gereklidir. Belgede kayıtlı olan tüm araçların en az bir yerine unvan veya varsa kısa unvanlarını en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırılmalıdır.  

D1 yetki belgesi sahipleri belgenin verildiği tarihten itibaren 60 gün içinde sürekli faal olacak şekilde bir web sitesi kurmalı ve Bakanlığa bildirmelidir. Sitede hat, güzergah, ücret ve zaman tarifeleri, şube, acente ve kendilerine ait iletişim bilgileri bulunmalıdır. Belge sahipleri en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmelidir. Yetki belgesi ilk alındığı andan itibaren 6 ay içerisinde mesleki yeterlilik belgesi şartından belge sahipleri muaftır. Bu süre sonrasında ise mesleki yeterlilik belgesi ibraz etmeyenlere idari para cezası düzenlenecektir.

D1 yetki belgesi sahiplerinin özmal koltuk kapasitelerine bağlı olarak tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunabilecekleri hatların sayısı Yönetmelikle belirlenmiştir. Buna göre;

1) 150-200 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 3 adet,

2) 201-300 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 5 adet,

3) 301-400 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 6 adet,

4) 401-500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 8 adet,

5) 501-750 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 12 adet,

6) 751-1000 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 15 adet,

7) 1001-1250 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 18 adet,

8) 1251-1500 adet özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara en fazla 20 adet,

9) 1500 adetten fazla özmal koltuk kapasitesine sahip olanlara; 20 adet hatta ilave olarak her 50 adet özmal koltuk için ilave 1 adet taşıma hattı verilir.  

0 Yorum 8853 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top
powerkings teknoloji forumu
instagram takipçi hilesi
instagram şifresiz begeni instagram şifresiz begeni hilesi instagram şifresiz takipçi hilesi instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi