A2 yetki belgesi nedir,nasıl alınır?

05 Aralık 2015
Yazar :  

Uluslararası tarifesiz yolcu taşımacılığı yapacaklara verilen bir yetki belgesi türüdür. Ücreti, 29.063 TL yetki belgesi ücreti ve kaydedilecek her araç için 95 TL taşıt kartı ücretinden oluşmaktadır.

A2 yetki belgesi için başvuranlar, ticari olarak tescil edilmiş 8 yaşından büyük olmayan en az 5 adet özmal otomobil ile 40.000 TL sermayeye sahip olmalıdır. Asgari kapasite şartının araç satışı, hurdaya ayrılması, yaş haddini aşması v.s. nedenlerle kaybedilmesi halinde yetki belgenin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 630 (altı yüz otuz) günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır.  Ayrıca, diğer yetki belgesi alma şartlarından herhangi birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir.  Ayrıca, A2 yetki belgesine sözleşmeli araç eklenemez ve en fazla 10 adet otomobil kaydedilebilir. Yapılan son değişiklikle A2 yetki belgesi sayısı 12 ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca A2 yetki belgesi sahipleri sadece bir sınır kapısı kullanabilmektedir. 

Ancak, yönetmeliğin yetki belgesine eklenecek araç sayısına koyduğu kısıtlama öncesi 10 dan fazla araç kaydedilmiş taşıtlar; yetki belgesinin yenilenmesine kadar veya yetki belgesinin yenilenmesinden önce satış, kazaya uğrama, yanma, müsadere edilme, hurdaya ayrılma, yaş haddi veya başka bir sebepten dolayı taşıt belgesinden düşürülünceye kadar kullanılmaya devam edilir.       Aracın herhangi bir sebepten ötürü düşülmesi veya yetki belgenin yenilenmesi halinde yetki belgesine 10 dan fazla araç eklenemez.

Belge sahipleri taşımacılık faaliyetlerinin yürütüleceği merkez adresinin veya varsa şubesinin bulunduğu imarlı yapı/bina/tesis’in bu işe elverişli, sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az 4 yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti ve en az 30 m²’lik kapalı alanı bulunan bağımsız bir taşınmaz olması veya söz konusu taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları, merkezi adresi ve/veya varsa şubelerinin yer aldığı imarlı yapı/bina/tesis’in bulunduğu ilçe/belde sınırları içerisinde sahip olduğu taşıt sayısının asgari yarısı kadar taşıtın park edebileceği park alanına veya bu yerin kullanım hakkına sahip olmaları gereklidir. Bu kapsamda Bakanlığın ilgili Bölge Müdürlüğünce taşınmaz uygunluğun sağlandığına dair denetim yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen taşınmazda yürütecekleri taşımacılık faaliyetinin arz/talep dengesi ve taşıma düzeni bakımından sakıncası olmadığına dair büyükşehir belediye sınırları içerisinde ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)’den, diğer yerlerde ise ilgili il trafik komisyonundan alınmış kararı Bakanlığa sunmaları şartı bulunmaktadır. Ancak bir kamu kurum/kuruluşuyla yapılan geçerli bir taşıma hizmet alımı sözleşmesine sahip olanlardan A1 yetki belgesi başvurusu sırasında sözleşme süresi sonuna kadar bu şart aranmaz. Sözleşme süresinin bitiminden itibaren 90 gün içerisinde söz konusu şartın gereği olan ilgili Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) veya  ilgili il trafik komisyonu kararının Bakanlığa sunulmaması halinde bu kapsamda düzenlenen yetki belgeleri iptal edilir.

Benzer Öğeler (etikete göre)

Yorum Yazın

Top
powerkings teknoloji forumu
instagram takipçi hilesi
instagram şifresiz begeni instagram şifresiz begeni hilesi instagram şifresiz takipçi hilesi instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi