Yetki Belgesi İptali

29 Kasım 2015
Yazar :  

Her hangi bir yetki belgesi almak için istenilen bir takım şartlar vardır. Bu şartlar sağlanmadan belge verilmez. Bunla birlikte bu şartların faaliyet süresince muhafaza edilmesi/sağlanması gereklidir. Yetki belgesialdıktan sonra yetki belgesi alma şartlarından her hangi birinin kaybedilmesi durumunda Yönetmelikçe belirtilen süre içerisinde tekrar kaybedilen şart sağlanmalıdır. 

Yetki belgeleri için istenen şartlar her yetki belgesi için farklı  olabilir. Bunları; asgari kapasite (olması gereken minimum taşıma kapasite) araç yaşı, sermaye miktarı,  UKOME ve İl Trafik Komisyonu kararı, hizmetine elverişli müstakil bir büro,  yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme vs. için gerekli kapalı alan, Yönetmelikte belirtilen suçlardan mahkum olmamış olmak v.s gibi belge almak için gereken şartları sıralayabiliriz.  Kimi belge türünde (K2 yetki belgesi) bir birim araç asgari kapasite şartını sağlarken bir diğerinde (C2 yetki belgesi) 11 birim araç ile 440 ton istenmektedir. Kimisinde ise (G1 ve G2 yetki belgeleri) en az 30 m2 'lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve 1 kamyonetin yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olması gerekirken kimisinde (G3 ve G4 yeki belgeleri) bu alan  20 m2  ‘dir.  Kısacası yetki belgesi alma şartları birbirinden farklı olsa da belge alma esnasında istenilen tüm şartların faaliyet süresinde de sağlanması gerekir.

Yönetmelikte belirtilen belge almak için istenen herhangi bir şartın kaybedilmesi durumunda bu şartın kaybedildiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde yeniden sağlanması gerekmektedir. 90 günü geçmesi durumunda, şartlar sağlanmış olsa bile, belge iptal edilir. Kapasite kaybı durumunda mükellefin belli süreler içerisinde bildirimde bulunması zorunludur. Aracın kazaya uğraması, yanması,  hurdaya ayrılması, satılması veya benzer bir mücbir sebepten dolayı iş göremez duruma gelmesi halinde 60 gün içerisinde Bakanlığı/Müdürlüğe müracaat edilerek durumun bildirilmesi ve 540 gün içerisinde kapasite şartı sağlanmalıdır.  Bug gün sayısı  belge geçerlilik süresi boyunca toplamda 540 günü geçmeyecek şekilde olmalıdır. Örnek vermek gerekirse 2016 yılına kadar geçerli bir belge sahibi 538 gün kapasite altında kalmış ise belge geçerlilik sonu olan 2016 tarihine kadar en fazla 2 gün kapasite kaybı durumunu yaşayabilir. Toplam gün sayısı 540 günü geçerse belge iptal edilir.              

Şartların kaybedilmesi ve 90 gün içerisinde tamamlanmaması halinde veya bu durumun tespit edilmesi halinde kurum kendi içerisinde iptal kararı alarak ilgiliye tebliğ eder. Tebliğ tarihinden sonraki 30. günde yetki belgesi iptal edilir. İptal konumuna gelmiş olan bir belgenin dönüşlüm hakkı yoktur.  Eğer her hangi bir şart kaybedilmişse ve şartlar sağlanamayacaksa uygun bir belgeye dönüşüm yapılır. İstenilirse, şartlar sağlandıktan sonra eski belgeye tekrar dönüşüm yapılır. Böylece belge fiyatının tümünü vermek yerine iki belge arasında ücret farkı ödenir. Örnek vermek gerekirse; K1 şartlarını kaybederek K2 belgeye dönüşüm yapan mükellef, şartları sağladıktan sonra tekrar K1 yetki belgesine dönmek isterse K1 belge ücreti yerine K2 ücreti (8.464 TL) ile K1 ücreti (16.929 TL) arasındaki farkı ödeyerek dönüşüm yapar. Burda şu noktaya dikkat edilmesi gereklidir. Şartları kaybeden ve 90 gün içerisinde şartın sağlamayan belgenin dönüşüm hakkı yoktur, iptal edilir.

0 Yorum 9195 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top