K2 yetki belgesi nedir, nasıl alınır?

29 Kasım 2015
Yazar :  

K2 yetki belgesi sahip olduğu araçları kendi işinde kullanan, yük taşıyan şahıs veya şirketlerin alması gereken bir belgedir. K2 yetki belgesine sadece yük taşımak için imal edilmiş kamyonet, kamyon, çekici, römork, yarı römork cinsi araçlar eklenebilir. Belge fiyatı 10.616 TL dir.   

Mevzuat değişmiştir. Yeni düzenleme için tıklayınız.

Yetki belgeleri yapılacak faaliyet doğrultusunda sınıflandırılmıştır. K2 yetki belgesi sahibi sadece kendine ait bir yükü taşıyabilir. Aldığı veya sattığı yükü kendine veya müşterisine taşıma bedeli ayrıca belirtilmeden taşıma yapabilir. Taşıma irsaliyesi kesemez ve taşımadan dolayı ücret alamaz.  Aksi durumlarda, tespit edilirse, belge faaliyeti dışında taşıma yapıldığından idari para cezası düzenlenebilmektedir.

K2 yetki belgesi kapasite şartı; en az bir birim taşıtın belgede kayıtlı olmasıdır. Birim taşıt kamyonet, kamyon ve çekici ile birlikte yarı römorku ifade eder. Tek başına çekici veya yarı römork birim taşıt sayılmadığından kapasite şartı sağlanmamış olur. Yetki belgesinin alma şartlarından herhangi birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı v.s nedeniyle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgenin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 630 (altıyüz otuz) günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir.

K2 yetki belgesi almak isteyen şahısların vergi mükellefi olma zorunluluğu yoktur. Şirketlerde ise vergi mükellefi olması ve bunla ilgili herhangi bir belgeyi ibraz etmesi zorunludur.  Yetki belgesine kaydedilecek araçların muayenesinin olması ve ruhsata işlenmiş olması istenmektedir. Ruhsat bilgileri Emniyet kayıtlarıyla karşılaştırılarak ruhsat ve Emniyet kayıtlarında uyuşmazlık olup olmadığı kontrol edilmekte ve uyuşmayan bilgilerin olması durumunda işlem yapılmamaktadır.  Emniyet kayıtlarında gerekli düzeltmenin yapılması halinde işlem yapılmaktadır.

Aracı veya araçlarının tümü kamyonet olan şahıs veya şirketler indirimli belge olan K2* yetki belgesi alınabilir. Kapsamı K2 yetki belgesi ile aynıdır. K2* yetki belgesi K2 yetki belgesi ücretinin %90 indirimli halidir ve sadece kamyonet cinsi araç eklenebilir. K2* yetki belgesine kamyon, çekici ve yarı römork eklenmek istenildiğinde indirimli K2* belge ücreti ve K2 belge ücreti arasındaki ücret farkı ödenerek belge dönüşüm işlemi yapılır. 

 

 

0 Yorum 12172 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top