B2 yetki belgesi nedir? Nasıl alınır?

02 Aralık 2015
Yazar :  

Tarifesiz olarak uluslararası ve yurtiçi ticari yolcu taşımacılığı yapacak olan şahıs veya şirketlere verilen bir yetki belgesi türüdür. Ücreti, 48.437 TL belge ücreti ve her araç için 90 TL taşıt kartı ücretinden oluşmaktadır.  Belge almak isteyen şahıs veya şirketlerin, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş özmal otobüslerle toplam 90 adet koltuk kapasitesine ve 50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları istenmektedir. 

14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acenteleri ve Seyahat Acenteleri yaptıkları organizasyonlarda verecekleri hizmetlerin kapsamına “uluslararası” karayolu taşımacılığını da dahil etmeleri halinde; B2 yetki belgesi alarak taşıma yapmaları veya bu taşımaları söz konusu yetki belgesi sahiplerine yaptırmaları gerekmektedir.

B2 yetki belgesi başvuru ve faaliyeti esnasında en az 90 koltuk kapasitesine sahip olması ve bu 90 koltuk kapasitesi şartı 10 yaşından büyük olmayan araçlarla sağlanmalıdır. 90 koltuk kapasite şartı belirtilen özellikteki araçla sağlandıktan sonra 20 yaşına kadar olan araçlar B2 yetki belgesine eklenebilir. 20 yaşından büyük araçlar B2 yetki belgesine eklenemez. Eklenecek araç ticari olmalı ve en az 10 koltuk kapasitesine sahip olmalıdır.

B2 yetki belgesine sözleşmeli araç eklenebilmektedir. Sahip olunan özmal araç sayısının yarısı kadar ticari araç eklenebilir. Sözleşmeli araç eklenebilmesi için Bakanlığın belirlediği formatta araç kira sözleşmesi düzenlenmelidir. Belgede kayıtlı sözleşmeli araçlar için  taşıma faaliyetleri esnasında düzenlenen tüm fatura veya taşıma sözleşmelerinin yetki belgesi sahibi adına düzenlenmiş olması gereklidir.  Sözleşmeli olarak kayıtlı olan araç sahibi kendi adına fatura v.s düzenleyemez.  B2 yetki belgesinden kayıtlı tüm araçlarda yetki belgesi sahibinin unvan veya varsa kısa unvanlarını taşıtlarının en az bir yerine görülebilecek şekilde yazdırmak zorundadırlar.

B2 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gereklidir. Belge alındıktan sonraki 6 ay içerisinde Mesleki yeterlilik belgesi şartının sağlanması istenmektedir. Bu şarttan muaf olunan 6. ayın sonunda eğer mesleki yeterlilik belgesi yoksa 731 TL idari para cezası düzenlenmektedir. Düzenlenen bu para cezasından sonra 30 gün MYB istenmezken 30. günden  sonra tekrar istenmektedir. Yoksa yine 731 TL. idari para cezası düzenlenmektedir. MYB şartını sağlayana kadar süreç bu şekilde devam etmektedir.Belge alındığı tarihte sözleşmeli oranını 2/1 den fazla olan ve belgesinde kayıtlı sözleşmeli araçların, özmal araç sayısının yarısından fazla olanların taşıt sayılarını 31/12/2012 tarihine kadar 2/1 oranına uygun hale getirmeleri gereklidir. (Yönetmelik değişikliği öncesi bu oranı farklıydı) Yetki belgesi sahiplerinden bu yükümlülüklerini 31/12/2012 tarihine kadar yerine getirmeyenlerin sözleşmeli taşıtlarının tamamı Bakanlıkça taşıt belgelerinden re’sen düşülecektir.  

0 Yorum 6242 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top