Satılan Araçlarla ilgili Değişiklik

02 Aralık 2015
Yazar :  

Ulaştırma Bakanlığınca yayımlanarak yürürlüğe giren 2013/KDGM- 05 / GENEL numaralı Genelge ile; araçların tescil bilgilerinden sahiplik bilgisi, plaka bilgisi, rengi, şasi numarası veya taşıt cinsi bilgilerinden tamamı veya herhangi birisinin Emniyet Genel Müdürlüğü bilgi sistemleri yardımıyla değiştiği tespit edilen taşıtların U-NET sistemi tarafından otomatik olarak yetki belgelerinden düşülmesi uygun görülmüştü.                       

EGM sisteminden günlük olarak alınan/alınacak satış (sahiplik bilgisi değişikliği) bilgilerine istinaden, yetki belgesi eki taşıt belgesinde özmal olarak kayıtlı taşıtlardan, satıldığı (sahiplik bilgisi değiştiği) tespit edilen taşıtların, anılan Genelgenin 17 nci maddesi gereğince, başkaca bir işleme gerek kalmaksızın sistem tarafından re’sen düşüm işlemi yapılmaya başlanmıştır.

Ancak,

  • Leasingli olarak yetki belgesi eki taşıt belgesine ilave edilmiş özmal taşıtların,
  • Firma bilgilerinde gerçek kişi olarak tanımlı olmasına rağmen, vergi numarası kısmına 10 haneli numara girilen firmalar adına düzenlenmiş yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtların,
  • Vergi numarası tanımlı olmayan (hala Güncelle..vs şeklinde olan) firmalar adına düzenlenmiş yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtların,
  • Sahiplik bilgisi değiştiğine ilişkin bilgisi gelen taşıtın, kayıtlı olduğu yetki belgesi sahibi firmanın nevi değiştirmek suretiyle yeni vergi numarası aldığının tespit edilmiş olması durumunda, söz konusu taşıtların,
  • Sahiplik bilgisi değişikliğine ilişkin bilgi gelmesine rağmen, güncel olarak gelen vergi numarası ile taşıtın kayıtlı olduğu firmanın vergi numarası aynı olan firmalar adına düzenlenmiş yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı taşıtların (taşıt satışı olmamış),
  • Adi ortaklık adına düzenlenen yetki belgelerinde kayıtlı taşıtların,

     yetki belgesi eki taşıt belgesinden re’sen düşüm işlemi yapılmayacaktır. Bunla birlikte araç otomatik düşülse dahi belge sahibinin bu durumu satış sözleşmesi ve dilekçe ile bildirmesi zorunludur. 60 gün içerisinde bildirilmeyen her araç için ayrı ayrı 5 uyarma (2015 yılı, 1 uyarma 90 TL, 5 uyarma 450 TL) cezası verilecektir. 

0 Yorum 2261 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top
powerkings teknoloji forumu
instagram takipçi hilesi
instagram şifresiz begeni instagram şifresiz begeni hilesi instagram şifresiz takipçi hilesi instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi