L2 yetki belgesi nedir? Nasıl alınır?

03 Aralık 2015
Yazar :  

Yurtiçi ve ulusalararası lojistik işletmeciliği yapacak olan gerçek ve tüzel kişilere verilir. L2 yetki belgesini ücreti 387.5485 TL ve ayrıca her kaydedilecek araç için 90 TL taşıt kartı ücretinden oluşmaktadır. 

Genel olarak kargo işletmeciliği ile  karıştırılır ama birbirinden farklı iki işletmeciliktir. Lojistik; ürünlerin istenilen zamanda ve yerde uygun maliyetle bulunmasını sağlamaktadır kargo taşımacılığı ise herhangi bir yükün bir yerden başka bir yere ulaştırılması ile ilgili faaliyetler olarak tanımlanabilir. Lojistik işletmeciliği genel olarak büyük mal ve gruplarına kargo ise sadece teke indirgenebilir  bir yükün bir yerden bir yere taşınılması denilebilir.  

L2 yetki belgesi alacak şahıs ve şirketlerin sanayi ticaret odasına kayıtlı olması ve 300.000 TL sermayeye sahip olması gerekmektedir. Merkezin en az 2.000 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın ve her bir şube için  yukarıda belirtilen nitelikleri haiz 200 m2’lik kapalı ve/veya açık alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. 

Uluslararası ve yurtiçi Lojistik işletmecilik yapacakların en az 6 birim ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş taşıta sahip olmalı ve özmal çekici cinsi taşıtlarının katar ağırlıkları ile özmal kamyon ve özmal kamyonet cinsi taşıtlarının azami yüklü ağırlıkları toplamının 220 tondan az olmaması gerekir. 

L2 yetki belgeleri eki taşıt belgelerine asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar 20 yaşından büyük  olamaz. Bu yetki belgeleri için asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması şarttır. Yani asgari kapasite şartı olan 220 ton, 14 yaşından büyük olmayan araçlarla sağlanmalıdır. Varsa 20 yaşına kadar olan araçlar asgari kapasite şartı sağlandıktan sonra eklenebilir. L2 yetki belgeleri için asgari kapasite hesabında kamyonetler dikkate alınmaz. 

Yetki belgesinin alma şartlarından herhangi birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı v.s nedeniyle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgenin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 540 (beş yüz kırk) günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir.

Ayrıca L1 yetki belgesi sahiplerince, en az birer adet üst düzey yönetici (ÜDY) ve orta düzey yönetici (ODY) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam edilmeleri gerekir. Yetki belgesi ilk alındı tarihten itibaren 6 ay bu şarttan muaftır. Bu süre sonunda mesleki yeterlilik belgesi yoksa idari para cezası düzenlenmektedir.

2 yorum 4680 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum

  • HAykut HAykut Perşembe, 03 Aralık 2015

    Orhan bey, sözleşmeli araç sahipleri kendi nam ve hesaplarına fatura kesemez kendi adlarına taşıma yapamazlar. Belge sahibi adına taşıma yapılması zorunludur.

  • Orhan bulut Orhan bulut Perşembe, 03 Aralık 2015

    İyi günler anladığım kadarıyla yurtdışına da çalışılabiliyor bir de kiralık çalışan araçlar nakliye faturasını l2 sahibinemi yoksa direk yük sahibinemi kesecek tik

Yorum Yazın

Top