P2 yetki belgesi nedir? Nasıl alınır?

03 Aralık 2015
Yazar :  

Ticari amaçla, iki tekerli araçlarda dahil olmak üzere motorlu araçlarla, (otomobil, motosiklet veya eşya taşımak için imal edilmiş araçlar) yurt içi dağıtım işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Ücreti, 290.660 TL yetki belgesi ücreti ve belgeye kaydedilecek her araç için 90 TL taşıt kartı ücretinden oluşmaktadır.   

Dağıtmak herhangi bir şeyi bir merkezden çeşitli yerlere göndermek işidir. Dağıtımı biraz daha geniş bir şekilde açıklanacak olursa,  teslimatı yapılacak ürün, gazete, eşya, hediye gibi gönderilerin toplu halde adresden alınmasına, barkodlanmasına, poşetlenmesine ve adreslerine teslim edilmesine denir. dağıtım işletmecisi Karayolu Taşıma Yönetmeliği belirtildiği üzre, tek parçada en fazla 5 kilogram ağırlığındaki kargoların kapıdan kapıya kendi nam ve hesabına dağıtımını yapmayı ifade etmektedir.

P2 yetki belgesi alabilmek için iki tekerlekli olanlar dahil ticari veya hususi olarak kayıtlı en az 30 adet 20 yaşından büyük olmayan özmal motorlu taşıta sahip olmak  gerekir. 30 adet araç kaydedilerek asgari kapasite şartı sağlandıktan sonra yetki belgesine eklenecek araçlarda yaş şartı aranmaz. Böylece 20 yaşından büyük araç eklenebilir. Belge almak isteyenlerden Oda kaydının olması, en az 25.000 TL kayıtlı sermayenin olması ve en az 30 adet dağıtım yapacak personelin bulunması ve belgelendirilmesi istenmektedir. Ayrıca, şube veya acente şeklinde her coğrafi bölgede ikişer ilde olmak üzere, en az 14 ilde örgütlenmelerini (şube açmak veya acente ile anlaşmak) tamamlamış olmaları şarttır. Bunun için acente sözleşmesi veya şube ise ilgili Sicil Gazetesi / faaliyet belgesi istenmektedir. 

Bu belgeye yanlızca özmal araç kaydedilebilir. Sözleşmeli araç kaydedilemez. Yetki belgesinde kayıtlı 4 veya daha fazla tekerli araçların görünen en az bir yerine unvan veya varsa kısa unvanlarını yazılması zorundadırlar. Kayıtlı motosikletlerde böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır.  

Yetki belgesinde bulunan araçların satılması, perte çıkması, çalınması veya yetki belgesi alma şartlarından herhangi birinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaybedilen şart tekrar sağlanmalıdır. Aksi durumlarda yetki belgesi iptal edilecektir.  

P2 yetki belgesi sahipleri, yurt içi yerleşim merkezleri arasındaki taşıma işlerinde, M2 ve M3 yetki belgesi sahiplerinin taşıtlarını da kullanabilirler. 

P2 yetki belgesi sahipleri; teslim aldıkları eşyayı, teslim aldıkları günden itibaren,  yurtiçi taşımalarda en geç 3 gün taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler. Belge sahipleri, eşyayı gönderilene teslim ederken gönderilenin kimlik bilgilerini almak ve kaydetmekle yükümlüdürler. Aksi durumlarda, tespit edilmesi halinde, idari yaptırımlar uygulanmaktadır.

P2 yetki belgesi sahiplerince, en az birer adet üst düzey yönetici (ÜDY) ve orta düzey yönetici (ODY) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam edilmeleri gerekir. Yetki belgesi sahipleri belgenin ilk alındığı tarihten itibaren 6 ay bu şarttan muaftır. Bu süre sonunda mesleki yeterlilik belgesi yoksa idari para cezası düzenlenmektedir.

 

0 Yorum 3735 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top