M1 yetki belgesi nedir? Nasıl alınır?

03 Aralık 2015
Yazar :  

Şahıs veya şirketlerce il içi tarifeli olarak ticari amaçlı kargo işletmeciliği yapacaklara verilmekte olan bir belge türüdür. Ücreti, 19.372 TL yetki belgesi ve kaydedilecek her araç için 90 TL taşıt kartı ücretinden oluşmaktadır. 

Kargo herhangi bir taşıma aracına yüklenmiş yolcuların eşyası dışındaki yük demektir. Taşıma, bir yarar sağlamak üzere insanın, eşyanın ve iletişim bilgilerinin ekonomik, hızlı ve güvenli olarak yerlerini değiştirmesi, tarifeli kargo taşıma ise işletmecinin kargo kabul veya dağıtım yaptığı merkezi, şubesi veya acentesinin bulunduğu yerleşim yerleri arasında önceden belirlenen bir ücret tarifesine göre yapılan düzenli kargo taşımalarını ifade eder. Tarifeli kargo taşımaları ücret tarifesine tabidir. Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ile ilgili ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerince geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanır. Bu ücret tarifelerinin uygulamaya konulmasından önce, yetki belgesi sahiplerince Ulaştırma Bakanlığından “görülmüştür” şerhinin alınması zorunludur. Tarifeli kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri, belirlenmiş olan taşıma hattı ve taşıma güzergahına yasal mücbir sebepler dışında uymak zorundadırlar. Bakanlık tarifeli kargo taşımaları için özmal taşıt sayısına bağlı olarak verilecek taşıma hattı sayısını bir genelgeyle belirlenmiştir. Kargo taşımalarında tarifeli faaliyet zorunluluğu 31/12/2014 tarihine kadar aranmaz.  

M1 belgesi almak isteyenlerin Oda, vergi kaydının bulunması, 12.000 Türk Lirası sermayeye sahip olmaları, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 adet özmal birim taşıta sahip olmaları gerekir. Kamyon, kamyonet gibi eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlar da M1 yetki belgesine kaydedilebilir.Bu yetki belgesine asgari kapasite şartını sağlayacak özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır. Asgari kapasitenin dışında kaydedilecek taşıtlar için yaş şartı aranmaz. Yani asgari kapasite şartını sağlayan 3 adet araç 20 yaşından büyük olmayacaktır. Daha sonra eklenen araçlarda 20 yaşından büyük olabilir.  

M1 türü yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahibi oldukları özmal taşıt sayısının 4 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

Yetki belgesi sahiplerine ait merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 200 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın ve varsa her bir şube için yukarıda belirtilen nitelikleri haiz 20 m2’lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olması gerekir.

M1 yetki belgesi sahiplerince, en az bir adet orta düzey yönetici (ODY) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişilerin istihdam edilmeleri gerekir. Yetki belgesi ilk alındı tarihten itibaren 6 ay bu şarttan muaftır. Bu süre sonunda mesleki yeterlilik belgesi yoksa idari para cezası düzenlenmektedir.

0 Yorum 3476 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top