Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik

03 Aralık 2015
Yazar :  

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak 23.05.2013 tarih ve 28655 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmelikte kökten bir değişiklik olmasa da önemli denilebilecek değişiklikler yapılmıştır. 

K1 yetki belgesi almak isteyen şahıslardan istenen 35 ton asgari kapasite şartı 30 ton olarak belirlenmiştir. Araçların azami yüklü ağırlığı dikkate alındığından bir birim araç ile 30 ton asgari kapasite şartı sağlanabilecektir. 

Yenileme işlemleri, tüm belgeler için 270 gün içerisinde müracaat edilmesi halinde yetki belgesi ücretinin %5 i ödenerek edilerek gerçekleşir. 271-540 günleri arasında belge ücretinin %25 ini ödeyerek yenileme işlemi gerçekleşir. 

Yetki belgesi devri durumlarında belgede varsa muafiyetler yeni belgede geçerli olmaz. Şirketleşmelerde 90 gün, yakınlarından yapılan devir için ise 1 yıl içerisinde şartların sağlanması istenmekteydi. Artık şartları sağlamadan belge devri yapılamayacaktır. Ölüm nedeniyle yapılacak belge intikallerinde ise ölüm tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde şartlar sağlanacaktır. Miras kalan araç durumuyla ilgili Bakanlıkça genelge ile belirlenecektir. Birden fazla mirasçı kalması halinde yaşanılan birden fazla araç sahibi olması sorunların giderileceği düşünülmektedir. 

Asgari kapasite şartını kaybedecek şekilde araçların hurdaya ayrılması, yanması, kazaya uğraması, gibi mücbir bir sebeple iş göremez hale gelmesi veya aracın satılması durumunda 60 gün içinde bildirimde bulunma zorunluluğu vardır. Bu şekilde kapasite kaybı yaşayanlar kapasite şartını 540 gün içerisinde sağlamak zorundadır. 

Yönetmelikle gelen en önemli değişiklik ise Geçici 10. madde olmuştur. Bu madde kapsamında, sadece K türü yetki belgesi sahipleri, yenileme süresi geçen veya herhangi bir sebeple iptal edilenlerin 30.04.2014 tarihine kadar müracaat etmesi ve Yönetmelikte belirtilen şartları sağlaması halinde %25 indirimli olarak belge alabileceklerdir. Bu maddeden, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle, yetki belgesi yenileme süresini geçirerek yetki belgesi yenileme hakkını kaybetmiş veya yetki belgesi iptal edilmiş olan k türü belge sahipleri faydalanabilecektir.

0 Yorum 2404 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top