N2 yetki belgesi nedir? Nasıl alınır?

05 Aralık 2015
Yazar :  

Yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen bir belge türüdür. Fiyatı 38.751 TL yetki belgesi ve kaydedilecek her araç için 90 TL taşıt kartı ücretinden ibarettir. N2 yetki belgesi alabilmek için depolara ve ambarlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

N1 yetki belgesi almak için ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 10 adet özmal birim taşıta sahip olması gereklidir. Belge almak isteyenlerin aktif vergi mükellefi olması, Oda kaydının bulunması ve en az 50.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Asgari kapasite şartını sağlayacak araçların 20 yaşından büyük olmaması gereklidir. 20 yaşından büyük olmayan 10 birim araçla asgari kapasite şartı sağlandıktan sonra eklenecek araçlarda yaş şartı aranmamaktadır.

N2 belge almak isteyenler şube veya acente şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmaları şarttır.

Belge sahiplerinin, merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın ve varsa her bir şube yukarıda belirtilen nitelikleri haiz en  az 30 m2’lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekmektedir.

Yetki belgesinin alma şartlarından herhangi birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı v.s nedeniyle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgenin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 540 (beş yüz kırk) günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir.

N2, yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekmektedir. en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekir. Yetki belgesi ilk alındığı tarihten itibaren 6 ay bu şarttan muaftır. Bu süre sonunda mesleki yeterlilik belgesi yoksa idari para cezası düzenlenmektedir.

0 Yorum 4272 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top
powerkings teknoloji forumu
instagram takipçi hilesi
instagram şifresiz begeni instagram şifresiz begeni hilesi instagram şifresiz takipçi hilesi instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi