N1 yetki belgesi nedir? Nasıl alınır?

05 Aralık 2015
Yazar :  

Taşımacılık işlerinin gelişmişliğinden ve taşınılan mal ve yüklerin bir yerde toplanması zorunluluğundan büyük depolara ve ambarlara ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu tür taşıma işlerini “il içinde” yapan şahıs veya şirketler için Ulaştırma Bakanlığından il içi nakliyat ambarı işletmeciliği belgesi yani N1 belgesi alma zorunluluğu vardır. Bu belgenin ücreti 3.870 TL dir. 

N1 yetki belgesi almak için ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 4 adet özmal birim taşıta sahip olması gereklidir. Belge almak isteyenlerin aktif vergi mükellefi olması, Oda kaydının bulunması ve en az 15.000 Türk Lirası sermaye veya işletme sermayesine sahip olmaları şarttır. Asgari kapasite şartını sağlayacak araçların 20 yaşından büyük olmaması gereklidir. 20 yaşından büyük olmayan 4 birim araçla asgari kapasite şartı sağlandıktan sonra eklenecek araçlarda yaş şartı aranmamaktadır. Yetki belgesinin alma şartlarından herhangi birisinin kaybedilmesi halinde bu durumun meydana geldiği tarihten itibaren 90 gün içerisinde kaybedilen şartların sağlanması gerekmektedir. Araç yaşı, araç satışı, hurdaya ayrılması, icra ile satışı v.s nedeniyle asgari kapasitenin kaybedilmesi halinde yetki belgenin geçerlilik süresi boyunca kapasitenin kaybedildiği sürelerin toplamı 540 (beş yüz kırk) günden fazla olmayacak şekilde tekrar asgari kapasite sağlanmalıdır. Bu sürelerin aşıldığı durumda yetki belgesi iptal edilir.

N1 yeki belgesine sözleşmeli/kiralık araç kaydedilebilir. Ulaştırma Bakanlığınca belirlenen araç kiralama sözleşmesi formatına uygun hazırlanmış kiralama sözleşmesi (noterden) ile sahip olunan özmal araç sayısının 4 katına kadar sözleşmeli araç eklenebilir.

Belge sahiplerinin, merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın ve varsa her bir şube yukarıda belirtilen nitelikleri haiz en  az 30 m2’lik kapalı alanı haiz bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmaları gerekmektedir.

N1, yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz yetki belgesi sahiplerinin,  en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekir. Yetki belgesi ilk alındığı tarihten itibaren 6 ay bu şarttan muaftır. Bu süre sonunda mesleki yeterlilik belgesi yoksa idari para cezası düzenlenmektedir.

0 Yorum 3693 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top
powerkings teknoloji forumu
instagram takipçi hilesi
instagram şifresiz begeni instagram şifresiz begeni hilesi instagram şifresiz takipçi hilesi instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi