Mesleki yeterlilik belgesi nedir? Kimler almalıdır?

05 Aralık 2015
Yazar :  

Yeterlilik; bir işin yapımında sahip olunan eğitim, bilgi, beceri ve donanımı ifade eder. Mesleki Yeterlilik Belgesi ise mevzuatın, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyetlerde bulunanlar için öngördüğü mesleki eğitimi almış ve yapılacak sınavlarda başarılı olanlara verilen bir tür belgedir. Bazı tür yetki belgesi şartlarından biriside belge sahiplerince mesleki yeterlilik belgesi sahibi olması veya bu belge sahibi kişi istihdamı Yönetmelikte belirtilerek zorunlu hale getirilmiştir.

Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik belgesi şartını yerine getirmekle yükümlüdürler. Şayet 6. Ayın sonunda belge ibraz edilmezse idari para cezası düzenlenecektir. İdari para cezası sonrasında mesleki yeterlilik belgesi şartının yerine getirilmesi için 30 günlük süre / muafiyet verilmektedir. Eğer bu 30 günlük süre içerisinde mesleki yeterlilik belgesi şartı sağlanmaz ise yine Mesleki yeterlilik belgesine sahip olmadan faaliyet gösterenlere 731 TL idari para cezası düzenlenecektir.

B1, C2, D1, L1, L2, M2, M3, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet (her iki belgeden de bir adet) üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri, A türü yetki belgeleriyle B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2 ve T3 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri şarttır. Yani, C2 belgesi sahipleri hem ODY hem de ÜDY belgesi sahibi iki ayrı kişiyi istihdam etmek zorunda iken K1 belgesi sahipleri sadece ODY belgesi sahibi bir kişi istihdam etmesi yeterli olmaktadır.

Yetki belgesi sahiplerinin, mesleki yeterlilik belgesi kapsamında istihdam ettiği kişi/kişilerin herhangi bir sebeple ayrılmaları halinde bu eksikliği en geç otuz gün içinde gidermeleri gereklidir.

Belge sahipleri kaçakçılık, dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kaçak insan taşımacılığı veya ticareti, hırsızlık, rüşvet suçları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununa giren suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü kişi/kişilere ODY belgesi yükümlülüğü kapsamında iş veremez.

Eğer çalışan Yetki belgesi sahiplerinin faaliyetleri esnasında dolandırıcılık, dolanlı iflas, sahtecilik, kaçakçılık, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, rüşvet suçlarından yargı organları tarafından verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet kararı oluşması halinde, bu kişiler mesleki saygınlık niteliğini kaybetmiş olduğunda yerlerine 90 gün içerisinde mesleki yeterlilik belgesi sahibi bir başka kişi(leri) istihdam etmek Bakanlığa bildirerek kaydettirmek zorundadır.

2 yorum 4131 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum

  • HAykut HAykut Cumartesi, 05 Aralık 2015

    Murat bey, Üdy belgesi Ody belgesini de kapsamaktadır. İki Üdy (birisi Ody yi kapsayacağından) yeterlidir.

  • Murat Kuş Murat Kuş Cumartesi, 05 Aralık 2015

    C2 Yetki belgeli bir firmada 2 adet Üst Düzey Yönetici belgesine haiz ÜDY belgeli kişi çalıştırılması halinde ODY türü yetki belgeli kişi istihdam edilmesi gereklimidir.

Yorum Yazın

Top
powerkings teknoloji forumu
instagram takipçi hilesi
instagram şifresiz begeni instagram şifresiz begeni hilesi instagram şifresiz takipçi hilesi instagram takipçi hilesi instagram takipçi hilesi