T2 yetki belgesi nedir? Nasıl alınır?

05 Aralık 2015
Yazar :  

İnsanların genel olarak kullandığı ulaşım ağı karayollarıdır ve seyahat edecekleri yerlere karayollarını ve otobüsü kullanarak yaparlar. Bu otobüslerini de yolcuların binip ineceği belli bir yerin olması gereklidir. Bu ihtiyacı karşılamak için terminaller yapılmaktadır. Yapılan bu terminaller vasıtası ile terminal işletmecileri insanları bu terminaller vasıtası ile otobüslerde taşımaktadır.

Terminal insan veya eşya taşımalarında, araçların indirme, bindirme, yükleme, aktarma yaptıkları ve ayrıca bilet satışı ile bekleme, haberleşme, şehir ulaşımı ve benzeri hizmetlerin de sağlandığı yere, terminal işletmecisi terminali işleten gerçek veya tüzel kişilere ve yolcu terminali şehirlerarası, yurtiçi ve uluslararası yolcu taşımacıları ve/veya acenteleri ile bunların yolcularına hizmet veren yapı veya tesise denmektedir. Terminal işletmeciliğini yapacak gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen terminal işletmeciliği yetki belgesini almak suretiyle yapabilirler.

T2 yetki belgesi Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında kalan yerleşim birimlerinde yolcu terminali işletmeciliği yapacaklara verilir. T2 yetki belgesi için başvuranların Oda ve vergi kaydının olması ve en az 100.000 Türk Lirası sermaye sahip olmaları şarttır. T2 yetki belgesinin fiyatı 1.932 TL dir.

T2 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri gerekir. Belge sahipleri yetki belgesi alındığı ilk 6 ay bu şarttan muaftır. Bu süreden sonra mesleki yeterlilik belgesi olmayan belge sahiplerine idari para cezası düzenlenmektedir. Terminal işletmecileri terminalin bakım, onarım korunması ve işletme giderleri veya kar amacıyla terminali kullanan yetki belgesi sahiplerinden terminali kullanan her taşıt başına sadece terminal çıkışlarında ücret alabilir. Ayrıca Yetki belgesi sahiplerinin, müşterilerine ücretsiz şehiriçi ulaşımı sağlayan taşıtlarından, taşıt başına günlük, haftalık veya aylık makul bir ücret alınabilir, bunların her giriş ve çıkışları için ayrıca ücret alınamaz.

Terminallerin park alanlarını kullanan taşıtlardan park sürelerine göre makul bir ücret alınabilir. Ancak, yolcuları terminale getirmek veya terminalden almak üzere terminal içinde bulunan genel park alanlarını kullanan özel ve resmi otomobillerden 25 dakikayı geçmeyen giriş ve çıkışlarda ücret alınmaz. Bu durumdaki otomobillere genel park alanlarının dışında terminal içinde özel bir park alanı tahsis edilmesi halinde ise söz konusu ücretsiz süre ikiye katlanarak 50 dakika olur.

Ücret tarifeleri, T2 yetki belgesi sahipleri terminalin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bakanlık birimlerine sunulur ve bunlar tarafından “Görülmüştür” şerhi düşülür. Yetki belgesi sahipleri ücret tarifelerini kendilerine ait internet sitelerinde yayımlamak zorundadırlar. Terminallerde karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yetki belgesi sahibi olmaları şarttır. Yurtiçi ve uluslararası alanda faaliyet gösteren yetki belgesi sahipleri, ilgili mahalli idareden gerekli tüm izinleri almış, yukarıda belirtilen terminal şartlarını haiz olmak kaydıyla kendine mahsus özel terminaller veya bu durumda olan terminalleri kiralayarak terminal işletmeciliği yapılan terminaller hariç; terminallerde karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunacak bir gerçek veya tüzel kişiye, söz konusu terminalin karayolu taşımacılık faaliyetlerine ayrılan toplam alanının en çok % 20’sine kadar olan kısmı tahsis edilebilir. Terminallerin en az 2.000 m2 alan üzerinde, belediye imar planlarına uygun, yol ağlarıyla bağlantısı olan, varsa belediye altyapısıyla irtibatlandırılmış yoksa bu tür altyapıları oluşturulmuş, taşıtlar için peronlar, park yerleri, gerektiğinde bunların bakım ve ikmal yapabilecekleri alanları bulunan, açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri ve araçları bulunan, çevre düzenlemesi yapılmış, engellilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve çevreleri güvenlik açısından yeterli ihata duvarı veya tel örgü ile çevrilmiş bir altyapıya sahip olması ve terminale giriş çıkışların karayolu trafiğini olumsuz etkilememesi şarttır. Bu terminallerde, yolcuların şehir içi ulaşımını sağlayan servis araçları, ticari taksiler ile özel otomobiller için indirme, bindirme ve park yapacakları yeterli bir alan da bulunmalıdır. Yine bu terminallerin üzerine inşa edilecek üst yapıların ise; sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, yolcular için bilet satış yeri, yeterli sayıda bay ve bayan tuvaleti ile oturma yerleri, haberleşme ve iletişim, acil sağlık yardımı, polis ve zabıta birimi, beslenme, ibadet, emanet ve benzeri asgari ihtiyaçları karşılayacak şekilde rahat, sağlıklı ve güvenli olması şarttır.

 

0 Yorum 6156 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top