T3 yetki belgesi nedir? Nasıl alınır?

05 Aralık 2015
Yazar :  

Eşya terminali eşya/kargo taşımacıları/işletmecileri ve/veya acenteleri, komisyoncuları, taşıma işleri organizatörleri ile bunların eşya/kargo gönderenlerine/gönderilenlerine hizmet veren yapı veya tesislerine verilen isimdir. T3 yetki belgesi eşya terminali işletmeciliği yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına verilen bir yetki belgesi türüdür.  Ücreti 1.932 TL. ‘dir. T türü belgeleri hariç; gerçek veya tüzel kişilere aynı yetki belgesinden sadece bir yetki belgesi verilir. Yani isteyen kişi kurum birden fazla T3 yetki belgesi alabilmektedir. 

T3 yetki belgesi almak isteyenlerin vergi ve Oda kaydının olması ve en az 100.000 TL. sermayeye sahip olması gerekmektedir.  

Sebze ve meyve toptancı halleri hariç yurtiçi ve uluslararası eşya/kargo taşımalarında terminal zorunluluğu aranmaz. Sebze ve meyve toptancı hal işletmecilerinin eşya terminali işletmeciliği yetki belgesi almaları zorunludur. Terminallerde karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunacak kişilerin bu yetki belgesi sahibi olmaları şarttır. 

Şehirlerarası, yurtiçi ve uluslararası alanda faaliyet gösteren yetki belgesi sahipleri, ilgili mahalli idareden gerekli tüm izinleri alarak, Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen terminal şartlarını sahip olmak kaydıyla kendine mahsus özel terminaller inşa edebilir veya bu durumda olan terminalleri kiralayarak terminal işletmeciliği yetki belgesi almak suretiyle işletebilirler. Bu konumdaki terminaller hariç; terminallerde karayolu taşımacılık faaliyetinde bulunacak bir gerçek veya tüzel kişiye, söz konusu terminalin karayolu taşımacılık faaliyetlerine ayrılan toplam alanının en çok % 20’sine kadar olan kısmı tahsis edilebilir. 

Şehiriçi taşımacılık faaliyetinde bulunanlar ile bunların eşya / kargo gönderenlerine / gönderilenlerine hizmet veren terminaller bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır. 

T3 yetki belgesi sahiplerince, en az bir adet orta düzey yönetici (ODY) türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam edilmeleri gerekir. Yetki belgesi ilk alındı tarihten itibaren 6 ay bu şarttan muaftır. Bu süre sonunda mesleki yeterlilik belgesi yoksa idari para cezası düzenlenmektedir.

0 Yorum 6519 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top