Ücret ve zaman tarifesi

05 Aralık 2015
Yazar :  

Ulaştırma Bakanlığınca verilen kimi belgeler ile yapılacak faaliyetlerde belli bir ücret, zaman tarifesine ve güzergaha uyulması istenmektedir. Yolcu taşımak için düzenlenen B1, D1,D4 ve yük/kargo taşımak için düzenlenen M1,M2,M3 türü belgeler tarifeli belge türlerindendir.  Ücret, zaman tarifesine ve güzergaha uyulmaması tespitinde uyarma cezası düzenlenmektedir.  Ancak, M türü belgeler için tarifeli faaliyet zorunluluğu 31/12/2014 tarihine kadar aranmaz. B1 ve D1 yetki belgesi sahiplerinin uygulayacağı taban fiyat tarifesi Bakanlık tarafından belirlenmektedir. 

Taşımalarda taşıma faaliyetlerini ücret yönünden düzenleyen ve uyulması zorunlu olan ücret tarifesi, yine taşımacılıkta, taşımanın başladığı kalkış noktasından bittiği varış noktasına kadar ara duraklar da dahil takip edilen yola taşıma güzergahı denmektedir. Bu belgelerin geçerli olabilmesi için ilgili kurumların isteklerine göre düzenlenmiş ve ilgili kurumlarca onaylanmış olması gerekmektedir. 

Tarifeli yolcu ve kargo taşımacılığı yapan yetki belgesi sahipleri, belirlenmiş olan taşıma hattı ve taşıma güzergahına yasal mücbir sebepler dışında uymak zorundadırlar. Yetki belgesi sahiplerinin, birinci fıkraya 1 takvim yılı içerisinde 2 kez aykırı hareket ettiklerinin tespiti halinde, ilgili taşıma hattındaki faaliyeti 1 yıl süreyle durdurulur. 

Belge sahiplerinin %30 ‘dan fazla indirim yapması halinde 5 uyarma verilir. (tarifeli yolcu taşımacıları önceden Bakanlıktan izin almak suretiyle yılda bir kez ve 4 ayı geçmemek üzere, sefere çıkardığı taşıtın toplam koltuk sayısının % 10’unu aşmayacak sayıdaki koltuk için % 30 indirim sınırlamasına tabi olmaksızın özel indirim uygulayabilirler) 6 yaşından küçük çocuklara ayrı bir koltuk talep edilmesi halinde %30 indirim, altı ile 12 yaş arası çocuklar ile yaş şartı aranmaksızın engelli olduğunu belgeleyen kişiler için bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirim düzenlemeyenler, zaman tarifesi süresi içerisinde onaylatmayanlara 5 uyarı cezası verilir. 

Ücret / zaman tarifelerini faaliyette bulunduğu hat ve güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmeyen ve kendilerine ait we sitesinde yayımlamayan  belge sahiplerine 3 uyarma cezası verilmektedir. 

Zaman tarifesinde belirtilen saate bilet düzenleyen veya belirtilen saate araç tahsis etmeyen ve ek sefer koyarak yolcu bileti düzenlemeyen veya araç tahsis etmeyen belge sahiplerine 10 uyarma cezası verilir. 

Tarifeli yolcu ve kargo taşımaları ile ilgili ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerince geçerlilik süresi de belirtilmek suretiyle hazırlanır. Bu ücret tarifelerinin uygulamaya konulmasından önce, yetki belgesi sahiplerince Bakanlıktan “görülmüştür” şerhinin alınması zorunludur.  Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi alınmış ücret tarifelerini görülebilecek şekilde işyerleri, terminal ve bilet satış yerleri ile kargo kabul/dağıtım yerlerine asmak, ayrıca bir örneğini yolcu taşıması yapan taşıtlarında bulundurmak zorundadırlar.  Ücret tarifeleri aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ve dönüşte aynı olur. Aynı hat ve güzergah üzerinde gidiş ile dönüş için değişik ücret tarifesi uygulanamaz. 

Yetki belgesi sahipleri tespit edilmiş ücret tarifelerinin üzerinde ücret alamaz ve  % 30’dan fazla indirim uygulayamazlar. Ancak, tarifeli yolcu taşımacıları önceden Bakanlıktan izin almak suretiyle yılda bir kez ve 4 ayı geçmemek üzere, sefere çıkardığı taşıtın toplam koltuk sayısının % 10’unu aşmayacak sayıdaki koltuk için % 30 indirim sınırlamasına tabi olmaksızın özel indirim uygulayabilirler. Ücret tarifeleri asgari dört aylık, azami bir yıllık sürelerle belirlenir. 

Ücret tarifesinde belirtilen bitim tarihini takip eden 30 günlük süre içinde yeni ücret tarifesi için Bakanlığa müracaatta bulunulmazsa; ücret tarifesi, bitim tarihi itibariyle süresi dolan tarife için belirlenen süre kadar başka bir işleme gerek kalmaksızın uzar ve geçerli olur. Süresi dolan ücret tarifesi, 30 günlük müracaat süresi içinde de geçerlidir.  Ücret tarifelerinin geçerlilik süresini tamamlayan yetki belgesi sahipleri, bu sürenin sonunda fazla ücret içeren yeni bir ücret tarifesi alabilecekleri gibi, aynı veya daha düşük ücret içeren yeni bir ücret tarifesi de alabilirler. Ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerinin merkezi işyeri adresinin bulunduğu yerin bağlı olduğu Bakanlık birimine sunulur. Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifelerini 15 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadırlar. Ayrıca, yetki belgesi sahipleri ücret tarifelerini kendilerine ait internet sitelerinde yayımlamak zorundadırlar.

Aynı şartlar zaman tarifeleri içinde geçerlidir. Genelde ücret ve zaman tarifesi birlikte düzenlenmektedir. 

Belge sahipleri onaylanmış olan zaman tarifelerinde belirtilen saatlerin dışında  yolcu bileti düzenleyemez ve zaman tarifesinde belirtilen sefer için araç tahsis etmek zorundadır.  Zaman tarifesinde yer alan bir saatin 10 dakika öncesi veya sonrasına ek sefer konulabilir. Bu ek sefer için yolcu bileti düzenlenmesi ve taşıt tahsis edilmesi zorunludur.

 

 

 

 29.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan B1 ve D1 yetki belgeleri için geçerli olan Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi aşağıdaki gibidir. (KDV dahil)

 

YOL MESAFESİ

(KM)

TARİFE

(TL)

YOL MESAFESİ

(KM)

TARİFE

(TL)

101-115

13

701-800

54

116-130

14

801-900

58

131-150

15

901-1000

61

151-175

17

1001-1100

64

176-200

19

1101-1200

67

201-250

22

1201-1300

70

251-300

25

1301-1400

72

301-350

29

1401-1500

75

351-400

33

1501-1625

79

401-475

38

1626-1750

83

476-550

42

1751-1875

88

551-625

46

1876-2000

92

626-700

50

2001 ve üzeri

96

NOT: Çanakkale Boğazı geçişli hatlarda tablodaki ücretlere geçiş ücreti eklenerek uygulama yapılacaktır.”

 

 

 

0 Yorum 4295 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top