Maden ve Zirai taşımalarda % 15 tartı toleransı

05 Aralık 2015
Yazar :  

Maden ve Zirai işlerle uğraşan vatandaşlarımız yol kenarı denetim istasyonlarında denetlemeye girdiklerinde aldıkları yüklerin az olmasından şikayetçiler ve bu yüzden yapılan denetimlerde verilen tolerans olan % 5 i geçememektedirler. Fakat Karayolları trafik Yönetmeliğinin 128 maddesinde araçların boyutları ve ağırlıkları verilmektedir. 

Bu maddede belirtildiği gibi ; Karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami yüklü ağırlığının en çok % 5’i kadar tartı toleransı tanınır.Ancak, ocaklardan çıkarılan ve ocak sahasının içinde tartılamayan madenlerin, paketlenmemiş veya herhangi bir şekilde seçilecek stok sahalarına depolanması, zirai ürünlerin üretildiği arazi parçasından stoklama alanlarına yapılacak seri taşıma amaçlı depolamalar sırasında, her türlü karayolu üzerinde 1 kilometreye kadar yakın mesafeli taşımalarda, taşıtların hızı 60 km/s’i geçmemek kaydı ile aracın azami yüklü ağırlığını % 15 oranında aşabilmeleri mümkündür. Vatandaşlar bu ve bunun gibi kanunları bilmediği için ceza-i işlem görürler ve buna itiraz etmezler. Kanunda da açıkça belirtildiği gibi aracın azami yüklü ağırlığını %15 geçmemek şartıyla taşıdıkları maden veya zirai yükleri taşıyabilirler.

 Karayollarında trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar ve karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecek ağırlıklar şunlardır;

 

a) Azami Genişlik

2.55 metre

Frigorifik taşıtların yalnız frigorifik yapılarında

2.60 metre

b) Azami yükseklik

4.00 metre

c) (Değişik:RG-1/9/2010-27689) Azami Uzunluklar

 

- Otobüs dışındaki motorlu araçlarda

12.00 metre

- Römorklarda

12.00 metre

- İki dingilli otobüslerde

13.50 metre

- İkiden çok dingilli otobüslerde

15.00 metre

- Yarı römorklu araçlarda

16.50 metre

- Mafsallı (Körüklü) otobüslerde

18.75 metre

- Römorklu otobüslerde

18.75 metre

- Römorklu kamyonlarda

18.75 metre

- İki römorklu katarlarda

22.00 metre

d) Azami Ağırlıklar

 

1) (Değişik: RG-11/04/2003-25076) Dingil ve dingil grubu ağırlıkları

 

Dingil ağırlığı en çok

 

- Tahriksiz tek dingilde

10 ton

- Tahrikli tek dingilde

11.5 ton

İki dingilli aks grubu ağırlığı en çok;

 

Motorlu araçlarda aks grubu ağırlığı;

 

Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m)

11.5 ton

Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1 m ≤ d< 1.3 m)

16 ton

Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m)

18 ton

Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m)

(Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onay Yönetmeliği veya Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmeliğinde belirtilen şartlarla)

19 ton

Römork ve yarı römorklarda aks grubu ağırlığı en çok;

 

Dingiller arası mesafe 1m’den az ise (d<1m)

11 ton

Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise  (1 m ≤ d< 1.3 m)

16 ton

Dingiller arası mesafe 1.3 ile 1.8m arası ise (1.3 m ≤ d< 1.8 m)

18 ton

Dingiller arası mesafe 1.8 m  veya daha büyük ise (1.8 m ≤ d)

20 ton

Üç dingilli aks grubu ağırlığı en çok;

 

Dingiller arası mesafe  1.3 m veya daha az ise ( d ≤ 1.3 m)

21 ton

Dingiller arası mesafe  1.3 m ile 1.4 m arası ise (1.3 m < d ≤ 1.4 m)

24 ton

2) (Değişik:RG-1/9/2010-27689) Toplam ağırlıklar

 

İki dingilli motorlu araçlar ve römorklarda

18 ton

Üç dingilli motorlu araçlarda (Tip Onayı Yönetmeliğindeki şartlarla)

25 (26*) ton

Üç dingilli yarı römorklu araçlarla mafsallı otobüslerde

28 ton

Dört dingilli motorlu araçlarda

32 ton

Dört dingilli römorklu ve yarı römorklu araçlarda

36 ton

Dört dingilli yarı römorklu araçlarda yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlarda

38 ton

Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda

40 ton

Kombine bir taşıma faaliyeti olarak 40 ft. Boyutunda ISO Konteyner taşıyan iki veya üç dingilli yarı-römorka sahip üç dingilli motorlu araçlar

44 ton

 

 

 

0 Yorum 2457 Görüntüleme
Hakan Aykut

Yorum Yazın

Top