Yorumu raporla

Hastaneler sınıf 6.2 kapsamında TMGD hizmeti almak zorunda olduğuna göre TMGD hastanede yapacağı hizmeti sadece bu sınıfta oluşabilecek bir faaliyet kapsamı üzerinde mi olacaktır.