Yorumu raporla

Hastaneler karayollarında tehlikeli atık taşıma işi yapmamaktadır.
Oluşan tehlikeli atıklar Çevre ve Şehircilik bakanlığından lisansı Tehlikeli atık bertaraf firmaları tarafından ADR normlarına uygun taşınmakta ve bertaraf edilmektedir.