Yorumu raporla

Tmfb belgesi taşımacılık için verilmemektedir. Tehlikeli madde ile iştigal eden müesseselerin alması zorunludur. Taşımacılık da bu maddelerle yapılan iştigalin bir koludur.