off

Pandemi Uygulamaları Kaldırıldı

Korona Virüs Tedbirleri

Pandeminin başlamasıyla Ulaştırma bakanlığı yetki belgeleriyle ilgili çeşitli kararlar almıştı. Temel hedef en az insan hareketliliğine katkı sağlamaktı. Pandemi uygulamalarının hemen hemen kaldırıldığı günümüzde Ulaştırma Bakanlığı ’da normale dönmeye başladı. Pandemi uygulamaları olarak asgari kapasite, Mesleki Yeterlilik şartı, belge süresi bitimi gibi durumlarda vatandaş lehine işlem yapılıyordu.

Pandemi Uygulamaları Kaldırılıyor

Bölge Müdürlüklerine gönderilen ve ilan panolarında ilan edilen ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün yazısına göre

Asgari Kapasite Hesaplama Devam Edecek

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 21 nci fıkrası gereğince asgari kapasiteye ilişkin 630 günlük süre 01.03.2020 tarihinde başlamak üzere durdurulmuştu; 01.07.2022 tarihinden itibaren tekrar asgari kapasiteye ilişkin gün sayma işlemine devam edilecektir. Varsa daha önce kapasite altında kalınan toplam gün sayısı 01.07.2022 tarihi ile üstüne konularak hesaplanacaktır.

Mesleki Yeterlilik Şartı Aranacak

ÜDY-ODY ilgili olarak KTY’NİN 40 Inci maddesinin 34 üncü fıkrasında belirtilen Mesleki Yeterlilik Belgesi alınamamasına ve 30 günlük sürenin, Mesleki Yeterlilik şartı sağlanamamasına dair hususların bir an evvel sağlanmasını aksi takdirde cezai müeyyidelerin 01.07.2022 tarihinden sonra tekrar uygulanacaktır.

Yetki belgesi Süreleri Uzatılmayacak

Mevcut yetki belgesi süresi bitenlerde herhangi bir işleme gerek kalmadan yetki belgesi süresi uzatılmaktaydı. 01.07.2022 tarihinden itibaren yetki belgelerinin süre bitimleri uzatılmayacak 540 günün sonunda belgeler geçersiz duruma gelecektir.

Otobüslerde İkram yapılabilir

Taşıma sırasında yolcuya verilen ikramların ambalajlı olması ile sıcak servis yapılması yasağı 01.07.2022 tarihinden itibaren kaldırılmıştır.

Sigorta Eksikliği Nedeniyle Araç Düşülecek

KTY’nin 24 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasının (ç) bendi gereğince sigorta şartı nedeniyle yetki belgesi eki taşıt düşüm işlemlerinin yapılmaması 01.07.2022 tarihinden itibaren son bulacaktır. Bu tarihten sonra sigortası olmayan tüm taşıtlar otomasyon sistemi tarafından otomatik olarak düşülecektir.

Yazı dolaşımı

Mobil sürümden çık