1. Ana Sayfa
  2. Trafik

Şehir İçin Araçlarda SRC Zorunlu Mu?

Şehir İçin Araçlarda SRC Zorunlu Mu?

4925 sayılı karayolu taşıma kanununa göre ticari olarak yük ve eşya taşıma işi ile uğraşan gerçek ve tüzel kişiler Mesleki yeterlilik (SRC) belgesi olmadan taşıma yapamamaktadırlar. Bununla beraber şehir içi mücavir alan içerisinde ticari taksi ve ticari minibüs kullananlarda “Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) olması şart mıdır?” sorusu gündeme gelmektedir

Bilindiği üzere Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) ticari anlamda 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa tabi olan araçlar için geçerlidir. Taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yetki belgesi alınabilmesi için taşıma işleri işletmecilerinin meslekî saygınlık, malî yeterlilik ve meslekî yeterliliğe sahip olması gerekmektedir. Bunla birlikle karayoluyla yük ve yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan ticari araçlarda çalışan şoförlerin, sürücü mesleki yeterlilik belgesi almaları zorunludur.

Bu maddeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir. Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin Şoförlerde aranacak nitelik ve şartlar başlıklı maddede (36. maddenin 1. fıkrasının b bendiyle) anılan yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerde çalışan şoförlerden ilgili mevzuatın şartları aranmakta olup aynı maddenin 2. fıkrası D3 veya K2 yetki belgesi alan ve tek araç sahibi olan gerçek kişilerin kendi adlarına tescil edilmiş taşıtı bizzat kendilerinin sürücü olarak kullanmaları halinde SRC istenmez. Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 8 maddesinin e bendinde Şoförler, “Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi” ne sahip olmak zorundadır denilmektedir.

Görüldüğü üzere, Mesleki yeterlilik (SRC) belgesi Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliğine ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine tabi olan taşımalar için olduğunu göstermektedir. Bununla beraber Belediyelerin mücavir alanı içerisinde sorumluluğuna tabi olan Ticari Taksi ve Minibüs bu belgeye tabi olmadığını gösteriyor. Fakat geçen zaman içerisinde yasa koyucunun yeni bir uygulamaya geçmesi ve mevzuatlarda yapacağı değişiklerle bu uygulamaları Belediyelerin sınırları içerisinde yük ve yolcu taşımacılığı yapan araçlar içinde zorunluluk getirebileceğini göstermektedir.

Yazar Hakkında

Yorum Yap