1. Ana Sayfa
 2. Karayolu Taşıma

Kargo Şikayetleri Nereye İletilir?

Kargo Şikayetleri Nereye İletilir?

Kargo, acentecilik, komisyonculuk, yük veya yolcu taşımacılığı işlemleri  ve şikayetleri Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı uhdesinde olan hizmet alanlarıdır. Bu gibi işlerle iştigal edebilmek için bakanlığın belirlediği şartlara, belgelere ve yeterliliklere sahip olunması zorunludur.

Yürürlükte bulunan Karayolu Taşıma Kanunu(KTK) ve kanun kapsamında yayımlanmış olan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde (KTY) tüm bu işlerin nasıl ve ne şartlarda gerçekleştirileceğini ve aksilik durumlarında ne gibi yaptırımların uygulanacağı yasalaştırılmıştır. Posta gönderilerinde ise kurallar Posta Hizmetleri Kanunu ile konulmuştur. Yazımızda Kargo gönderilerinden bahsedeceğimizden KTY kapsamında bir değerlendirme yapılacaktır. Kargo, karayolu yolcu bileti veya yük taşımacılığı sorunları veya kuralları için KTY ye bakılması gerekmektedir.  Yani kargo gönderileriyle ilgili yaşanılan sorunlarda KTK / KTY bakılmalıdır ve şikayet mercii Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığıdır. Veya kargoyu şikayet edilen kişinin / firmanın bağlı olduğu bölge müdürlüğüdür. Kargo şirketlerinin sorumluluklarını anlattığımız bu yazımıza göz atmak isteyebilirsiniz.

Kty de kargo işletmecilerinin alması gereken belgeler belirlenirken uyulması gereken kurallarıda belirtmiş uyulmaması durumlarında ise idari para cezası veya uyarma cezası öngörülmüştür. İdari para cezası genel bilinen bir ceza şeklidir. Trafik cezası gibidir. 15 gün içinde ödendiğinde %25 indirim uygulanır. Ödenmediğinde faiz uygulanır. Uyarma ise Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığına özgü bir ceza şeklidir. Ve sadece belge sahiplerine uygulanır. Uyarma cezası belli bir sayıya kadar ödenmesi zorunlu değildir. Ancak uyarma cezası bulunan bir belge sahibi (kargo firması) uyarma karşılığı olan ücreti ödemeden belgesini yenileyemez. Buda faaliyette bulunamayacağı anlamına gelir. (Herbir uyarma 2019 yılı için 74 TL dir. Örn. 5 uyarma 5*74=370TL 10*74=740TL)

Kargo şubeleri iki farklı durumdan söz edebiliriz. Kargo şikayetleri  için önemli olabilmektedir. Kargo firmalarının M(M1 / M2) türü belge sahibi olması gereklidir. Birde aynı işi acente olarak yapanlar vardır. Bunlarda G (G1 / G2 / G3) türü belge almalıdır. G türü belge alanlar kendi adlarına fatura kesemezler. Acenteliğini yaptıkları firmanın adı altında çalışır fatura düzenleyerek komisyonlarını alırlar. Kargo taşımalarıyla ilgili birçok problemler genellikle acentelerde yaşanmaktadır. İşte bu noktada, Kty de Yetki belgesi sahiplerinin yükümlülükleri belirten 40 ıncı ve 43 üncü maddelerinde mevzuata aykırı ne gibi durumlarda hangi cezai yaptırım uygulanacağı ifade edilmiştir.

Hangi uygulamaya ne cezası uygulanır?

Kargo firması; kargonun tamamen veya kısmen kaybından, zayiinden, hasara uğramasından, çalınmasından, güvenliğini sağlamaktan, teslim aldıkları şeklini muhafaza etmekten, korunması ve taşınmasından sorumludurlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine, zarar görenin tazmin hakkı saklı kalmak üzere 10 uyarma verilir. (Md. 40 9. fıkra)

Karayolları alt yapısı, işletilmesi, trafik, doğal afetler, meteorolojik şartlar ile arıza ve kaza hali dahil, seyahat esnasında meydana gelen ve beklenmeyen mücbir durumlarla ilgili olarak ortaya çıkan ve taşımanın devamına engel olan sebeplerin, belirsiz bir süre beklemeyi mecburi kılması veya varış noktasına kadar gerekli zamanın bir katından daha fazla beklemeyi gerektirmesi halinde, yetki belgesi sahibi, imkan olduğu takdirde bir başka güzergahı izleyerek taşımayı tamamlamak, aksi halde kargoyu teslim aldığı noktasına geri getirmekle yükümlüdür. Bu gibi hallerde, kargo sahibinin bütün hakları saklı olup, yetki belgesi sahipleri herhangi bir ek ödeme veya benzeri talepte bulunamazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.  (Md. 40 12. fıkra)

Yetki belgesi sahibi tarafından taşınan kargonun hasara uğraması halinde; alıcıya bilgi verilir ve istenirse alıcı veya haricindeki bir tanığın katılımıyla oluşturulacak kurul huzurunda kargo açılarak hasarın kapsamı kendisine gösterilir ve bu durum bir tutanakla tespit edilir. Herhangi bir itirazının olmaması halinde teslim imzası alınarak teslim edilir. (Md. 40 14. fıkra)

Yetki belgesi sahipleri, verdikleri hizmetlerden engellilerin kolaylıkla ve yeterli derecede yararlanması için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir.  (Md. 40 38. fıkra)

Yetki belgesi sahipleri, kargoyu güvenli bir şekilde taahhüt ettiği yere kadar götürmekle yükümlüdürler. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır.  (Md. 40 40. fıkra)
Kargo taşımacılığı faaliyetinde bulunan yetki belgesi sahipleri, “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifeleri ile “onaylanmış” zaman tarifelerine uymak zorundadırlar. Bu fıkraya aykırı hareket edenlere, Kanunun 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır. (Md. 40 45. fıkra)

Firmalar, adreslerinde teslim edilmek veya ödenmek üzere dağıtıma götürülüp de herhangi bir nedenle dağıtım imkanı sağlanamayarak alıcılarına haber kağıdı bırakılmış olan kargoları/gönderileri, teslimat adresine en yakın olan merkez, şube veya acentelerinde toplam 3 gün süreyle bekletmek, bu süre sonunda alıcısı tarafından teslim alınmayan kargoları/gönderileri ise, gönderene iade etmekle yükümlüdürler. Ancak, kargo/dağıtım işletmecisinin bu süre içerisinde gönderiyi ikinci defa adrese teslim etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir. (Md. 43 1. fıkra)

Firmalar, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. Kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını, tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini, herhangi bir araştırmaya ve anlaşmazlığa mahal vermeden kargonun/gönderinin yollanabilmesini ve alıcının kolaylıkla bulunabilmesini sağlamaya yarayacak bilgileri tam ve doğru olarak kaydetmek ve T.C. Kimlik/vergi/pasaport numarası hariç olmak üzere, bu bilgileri kargo/gönderi üzerine yazmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir. (Md. 43 2. fıkra)

Firmalar, teslimi mümkün olamayan adreslere teslim etmek üzere kargo/gönderi kabulü yapamazlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir. Şayet alıcı adreste şube veya acentesi yok ise kargoyu kabul etmemelidirler. (Md. 436. fıkra)

Yetki belgesi sahipleri, gönderici tarafından talep edilmesi halinde, teslim edecekleri kargoları/gönderileri, şubelerinde veya acentelerinde alıcılarına teslim edebilirler. (Md. 43 7. fıkra)

Firmalar, teslim aldıkları kargoyu/gönderiyi, teslim aldıkları günden itibaren, iliçi taşımalarda en geç 2 gün, yurtiçi taşımalarda en geç 3 gün, uluslararası taşımalarda ise en geç 15 gün içinde taşımak ve bu süreler içinde teslimat şekline uygun olarak alıcısına ulaştırmakla yükümlüdürler. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 5 uyarma verilir. (Md. 43 8. fıkra)

Firmalar, taşıdıkları kargonun/gönderinin alıcısına tesliminde, alıcının talebi ve kargonun/gönderinin alıcı tarafından açılmasının kabulü halinde, bu talebi yerine getirmek zorundadırlar. Bu fıkraya uymayan yetki belgesi sahiplerine 10 uyarma verilir. Özellikle internetten alınan ürünlerin sağlam olup olmadığının veya istenilen ürünün gönderilip gönderilmediğinin kontrolünü yapmak için önemli bir noktadır. Genellikle kargo dağıtıcıları bu talebi iş yoğunlu ve zaman kaybını öne sürerek olumsuz karşılamaktalar. (Md. 43 9. fıkra)

Kargo Şikayetleri Nereye İletilmelidir?

Yukarıda belirtilen mevzuat maddeleri kapsamında sizlerde kargo şikayetleri, yaşadığınızı sorunu belirterek elinizdeki bilgi ve evraklarla (olursa görüntü, gönderi nosu v.s. )  ile Bakanlığa veya ilgili bölge müdürlüğüne müracaat ederek haklarınızı arayabilirsiniz.

Yazar Hakkında

Yorum Yap

Yorumlar (67)

Popüler Yorumlar
 1. Aras kargo gaziantep kurumsal herzaman sorun yaşadığım bir firma kendi sorun, firma sorun, elemanlar sorun..şehrin dışındaki şubeden. NAsıl alacacGım bilmiyorum.. saat 17:30 kadar bekledim gelmediler..eleman alt sokaktayım dönemem yarın şubeden al diyor en nefret etiğim firma olarak kAlacaksınız

 2. 1 sene önce

  Sivas kangal şubeniz berbat 3 gündür burada gezen kargonuz teslimatı almıyor telefonlara bakmıyor gelecem diyip gelmiyor çok kötü bir şube

Yapılan Yorumlar
 1. Düzce sürat kargosunda sürekli sorun yaşıyorum sürekli aradık ama açmadınız şeklinde bahanelerle geliyorlar 2 seferdir kargom evime gelmiyor ilkinde ben gittim aldım kargomu ve çok sorumsuzlar yarim saat kargomu aradılar ve 2. Sefer yine kargom evime gelmedi 6 gündür gelsin diye bekliyorum ariyorum kimse açmıyor muhattap olabileceğim kimse yok çoğu arkadaşımın da kargosu bu bu kargo sirketinden dolayı geriye gitti bu soruna bi çözüm bulunması gerekiyor artık!!

 2. 3 sene önce

  ACİL – ACİL – ACİL – ACİL- ACİL – ACİL- ACİL – ACİL- ACİL – ACİL

  Sn yurtiçi kargo yetkilileri
  27/11/2019 tarihinde;
  Gönderici Dogruer gümrük Müşavirliği
  Alıcı Sevinj Hajguilyeva
  Başkent Bulvarı Caddesi No:213 B Atlantis Sitesi
  Yakamoz Blok D.68 Y.Mahalle/Ankara
  Tel:0553 907 1104

  Kargo teslim edilmemiş konu ile ilgilenilmesi, teslim edildi ise teslim makbuzu görüntüsü paylaşılması ricasıyla

  Not: Telefonlarınız cevap vermiyor, lütfen ilgilenir misiniz?

  Saygılarımla ,

  Tekin Kaya
  Antrepo / Depo Sorumlusu

  ESENBOĞA HAVALİMANI ÖZAL BULVARI
  NO:325 MERKEZ MAHALLESİ ÇUBUK-ANKARA
  TEL: (312) 398 02 22
   E.Mail : esenboga@dogruer.com.tr

 3. 3 sene önce

  PTT kargoyla bir ürün gönderdik bir ayı geçti ve yerine ulaşmamış ilgili yerleri aradık kargo Ankara toplama merkezinde kaybolmuş mağduriyetimiz hala giderilmedi ne yapmamız gerekiyor

  • ÇALINMIŞ bende aynı durumu MNG de yaşadım kargo kaybolması çok saçma düğme mi bu

 4. Metin
  Batman araskargosunda sürekli sorun yaşıyorum sürekli olarak adrese teslim yapamadık vay evde yoktunuz gibi bahanelerle kargom teslim edilmedi. Askeri bir lojmanda ikamet ediyorum kapıda 24 saat nöbet hizmeti var nasıl evde bulamıyorlar, anlaşılır iş değil, 6 gündür kargom gelsin diye bekliyorum subeyi ariyorum kimse açmıyor muhattap olabileceğim kimse yok çoğu arkadaşımın da kargosu bu bu kargo sirketinden dolayı geriye gitti bu soruna bi çözüm bulunması gerekiyor artık!! Okuyan olursa tavsiyem bu firmayı tavsiye etmiyorum.

 5. Batman Merkez sürat kargo hep sorun yaşıyorum kapıya geldik açmadınız diyor arayorum neden aramıyorsunuz arama yapmıyoruz biz diyor kapatılsın bu Kargo artık

 6. Aras Kargo İstanbul Altıntepe şubesini şikayet etmek istiyorum . Kargo en erken 1 haftada geliyor . Ve bu kargoyu getirdim diyip getirmiyorlar . Yeter bıktık artık ARAS KARGO ALTINTEPE ŞUBESİ . Bulunduğum yer 7/24 açık fakat yalan söylüyor

 7. Kızım Arzu Bahar soyozen;bana bir adet parmak oksimetre aldı.aras kargo 850261113610 takip no ile saat 17.53 de bandırma emniyet me.ne teslim ettiğini söylese de kamera kayıtların da geliş ve gidişi yok.Teslim ettim dediği Ken..Ald.. isimli personelde yok.Kızım emniyet mensubu,halkımı şu anda kargoda arıyor.Kurye yalan söylüyormuş.Lütfen güveninizi ve saygınlığınızı arayın kazanın.Saygılarımla .Em.Bilkom.M.Zeki SOYÖZEN tel; 05076404967

 8. 2 sene önce

  Aras kargo 1 hafta dır kargomu teslim edemedi ve müşteri hizmetleri ni aradım 6 sefer onlar da ilgilenen olmadı nere baş vurmaliyim

 9. 2 sene önce

  Artvin merkez sürat kargodan şikayetçiyim. 3 gündür kargonuz şübemizde diye mesaj atıyorlar ama 3 gündür kargoyu getirmiyorlar. Arayınca da telefonu kaldırıp konuşmadan yüzüme kapatıyorlar. Artvin de genel anlamda bütün kargolar aynı lütfen bir el atın bir ikisi ceza yerse belki insan gibi davranırlar.

 10. Çorlu alipaşa şubesiaras kargo puf ayıcıga en boy ölçerek102tl diğer x kargoda 47tl ödedim sanki elbise biçiyor ben istesem onu küçüçük halede getirirdim en çok kargo gönderen dim bu sefer şok oldum.içindeki malzeme o kadar etmez bu kadar fiat farkı bilin istedim.

 11. Mng kargodan şikayetçiyim ürünüm hep şubede kalıyo ve geri gonderiliyo gerekçeleri ise o adrese teslimat yapmıyoruz diyorlar adrese teslim edilmeyecekse kargo neden var

 12. Şırnak Sürat kargo hiç bir seklde telfonumuza cevp vermiyor 25 defa gunluk aramamıza ragmen mesafe uzak kalkıp kapılarına kadr gitmek zorunda kalıyoruz birde üstüne beden aramadınız cvabını alıyorum

 13. Çekmeköy taşdelen aras kargo dan şikayetçiyim evde olduğum halde alıcı kabul etmiyor bahanesi ile koli teslim etmiyor birde hasarlı yazmışlar artık kilime ne yaptılar sa getirmeye yüzleri yok

 14. 2 sene önce

  MNG kargo Konya, Ereğli şubesinden şikayetçiyim. Kargomu eve getirmedikleri halde geldik, evde bulamadık bahanesiyle oyaladilar güvenlik kamerası ile gelmediğinizi ispat edebilirim deyince, yarın getiririz dediler. ürünü satıcı firmaya iade etmişler. şikayetimi, şikayet merkezine ilettiğimde de, satıcı ile temasa geçiniz tekrar göndersiler getirelim. dediler. Pandemi döneminde yapılan bu lakayıt davranışların dan dolayı kınıyorum

 15. 2 sene önce

  ARAS KARGO MÜCAHİTLER ŞUBESİ ÇALIŞAN PERSONELLERİ KORANA VİRÜSÜ BAHANE EDEREK MÜŞTERİLERİ SÜREKLİ AZARLIYOR ÜRÜNLERİN İADESİNİ ALMIYOR BUGÜN GİT YARIN GEL YAPIYORLAR. EN SON TRENDYOLDAN ALDIĞIM ÜRÜNLERİ ADRESİME GETİREN PERSONEL BİNAYA MASKEM YOK İÇERİ GİREMİYORUM DİYİP AŞAĞIYA ÇAĞIRDI.BENDE AŞAĞI İNDİM ÖNCE RESMİNİ ÇEKTİM NEDEN MASKESİZ ÇALIŞIYORSUNUZ ÜRÜNÜMÜ NEDEN ADRESİME GETİRMİYORSUNUZ DEDİM. ODA SİZENE DEDİ. RESMİNİ ÇEKTİĞİM İÇİNDE PARASINI ÖDEYİP ALDIĞIM ÜRÜNLERİ VERMEK İSTEMEDİ BEN ÜRÜNLERİ ALDIM YUKARI ÇIKTIM. POLİS ARKADAŞLARLA GELDİ. ONLARA TCSİNİ VERMEDİ ZORLUK ÇIKARTTI DEMİŞ OLAYIN DOĞRUSUNU ANLATIP,RESMİDE GÖSTERİNCE POLİSLER ONA KIZDILAR. BEN DEVLET MEMURUYUM ÇALIŞMA SİSTEMİNİNDE ÇALIŞMANINDA ZORLUKLARINI ÇOK İYİ BİLİYORUM. BU ŞUBEDE ÇALIŞAN PERSONELLERİN İNSANLARLA OLAN İLETİŞİMİ ÇOK ÇİRKİNCE VE ÇOK KABA. İNANIN ARTIK İNTERNETTEN SİPARİŞ VERMİYCEM BU TİP İNSANLARLA MUHATTAP OLMAK İSTEMİYORUM. ÜRÜNÜ ALDIĞIM FİRMAYADA DURUMU BİLDİRDİM. BURADANDA GEREKEN YAPILIRSA ÇOK MEMNUN OLURUM. KOLAY GELSİN

 16. 2 sene önce

  İskenderun UPS kargomu başka birine teslim etti görünüyor ama kargom ortada yok lütfen acil ilgilenirmisiniz

 17. 2 sene önce

  Ups kargo 15 gündür kargom ulaşmadı allahim onlarin iki yakasını bir araya getirmesin allah ups kargoyu islerini rast getirmesin

 18. Sürat kargo aldığım ürünü teslim etmedi. Ürün tekrar geri gitmiş.Bunlar adrese teslim etmek istemiyorlar müşteri gelsin kendi alsın istiyorlar.alış veriş yaptığım siteler sürat kargo ile çalışıyorsa o siteden alış veriş yapmayacağım.Çok kötü bir kargo rezalet.

 19. 2 sene önce

  Yurtiçi kargo adrese teslim yapmıyor bahanesi adreste beni bulamamış beni kilimi alabilmem için şubeye davet ediyor gerçekten kargo şirketleri çalışma düzeni araştırma ve gözetim yapılmalıdır

 20. Mng kargo 1 aydan beri Kargomu teslim etmedi her aramama başka bir bahane sunuyor

 21. 2 sene önce

  @SuratKargoTR 13647170242801 kargo yok, bilgi yok,iletişim yok, teslim edildi deyip edilemeyen kargonun peşindeyim, bilgi alabilirmiyim artık, yetkili birimlere yönlendirildi cümlesinin ardından bilgi almak istiyorum, KARGOM NEREDE , çok basit soru❓3 gündür hala ulaşamadım be bir yetkili ne bir bilgi , tek sonuç kargom yok

 22. Aras kargo kargomu 6 gündür almıyo her aracımda gelicek arkadaşlar aktif vs gibi cümlelerle oyalıyolar ve çok ilgisizler

 23. Merhaba son 5 aydr osmaniye yurtiçi istiklal şubesi hiç bir şekilde kargolarımızı teslim etmiyor aile çalışma müdürlüğündeyim kurumsal adres veriyoruz arkadaşlarımda dahil çok mağdur ediliyoruz şikayetimizi kaale bile almıyorlar kendilerince sebep uyduruyorlar lütfen ilgilenmenizi rica ederim

 24. Aras kargo çok sorumsuz ve bi işe yaramayan kargo iki haftadır kargomu bekliyorum hala gelmiş değil kocaeli şubesine ya varmıştır kodu girilmemiş yada kaybettiler kargomu böyle bi sorumsuzluk olamaz ya çok sinirliyim şuan iki üç kerede şikayette bulundum

 25. Mng kargo 15 ekimden bu yana kargomu teslim etmedi

 26. İnternetten alışveriş yapmıştım Aras Kargo’dan önce bütün kargolarım eve getirildi ama bugün Aras Kargo beni aradı meriçteyiz hanımefendi kargonuzu nereye getirelim dedi ben adresi yazdım diye hatırlıyordum ama yazmamışsınız dedi toplu sipariş vermiştim bütün siparişler ben adres yazmadıysam beni nasıl buldular belki de gerçekten unutmuşumdur diyorum ve bu konuyu kapatıyorum neyse bunu geçiyorum benim şikayetim Aras Kargo beni arayınca ve ben adresi verince oraya getiremiyoruz kusura bakmayın dedi bütün kargolar evime getiriyor ama Aras kargo getiremiyoruz dedi Edirne Meriç te her yere kargo geliyor benim adresim de Meriç için de bir yer ama bana yok bizi İstanbul’dan izliyorlar bilmem ne oraya getirmek yasak gibi bir sürü laf etti o zaman ne için bu kargo var benim evime teslim edilmeyecekse bu kargo neden var benim hakkım değil mi kendi elimden teslim almak kargoyu. Eğer ki İstanbul’dan gerçekten izlenme durumu varsa Aras Kargo’yla ilgilenen şahısa sesleniyorum kargo mu kendim elim le teslim almak istiyorum bu işe bir el atın Aras Kargo elemanın böyle bir açıklamasını kabul etmiyorum herkesin hakkı olduğu gibi benim de kargomu kendim almam hakkım.

 27. Dün teslim edilmesi gereken kargom teslimat yerine 10 dakika mesafede olmasına rağmen teslim edilmedi, aynı adrese onlarca kargo teslimi sağlandı ancak bana adres yanlış diyerek saçmaladılar. Teslimatı talep ettiğimde aramamalarına rağmen iki kere aradıklarını iddia ettiler. Yarın kargoyu teslim edeceklerini söylemelerine rağmen aradığımda yardımcı olamayacaklarını gel kendin al gibi yakışıksız laubali cevaplar veren Bursa gençosman şubesi adının serhat olduğunu söyleyen iletişimi hiçbir şekilde kuramadığım laubali gereksiz müşteri memnuniyetinden tamamen uzak cevaplar veren şahıstan şikayetçiyim! Kargo şirketinizi bundan sonra kullanmayacağım ve gerekli mecralarda tutumunuzun kötü reklamını yapacağım. Tam anlamıyla rezalet!

 28. 2 sene önce

  N11 den Perşembe günü verdiğim ürünün salı günü kargoya verilmesi gerkirken kargoya vermediler. Mağazayla iletişime geçtiğimde ürünün kargolandığı fakat KOLAY GELSİN adını ilk defa duyduğum kargo firmasının ürünü almadığını söylediler. Salı günü kargoya verilmesi gereken ürün kargo firmasının ihmali yüzünden çarşamba günü kargolandı. Perşembe günü kargo firmasını aradığımda ürünün 09:00 Satiyle 18:00 satleri arasında teslim edileceği söylendi akşam 17:30 aradığımda ürünün henüz gelmediği mesajla bilgi verileceği söylendi. Ne zaman teslim edileceği hakkındaysa bilgi veremeyeceklerini söylediler oysa sabah aradığımda 18:00 kadar geleceği söylenmişti. yoğunluk nedeniyle ne zaman teslim edileceği belli değilmiş. Çok zor günler geçirdiğim bu pandomi döneminde bir çok vatandaş işsiz kalıp, bir çok firma işini kaybedip kapatmak zorunda olduğu Döviz kurunun tavan yaptığı bir dönemde böylesine vurdum duymazlıkla salgını bahane etmelerini anlamakta zorlanıyorum. KOLAY GELSİN Kargo firmasını yarattığı mağduriyetlerin telafisi mümkün değil.

 29. Bursa Çalı sürat kargo çok sorunlu. Kargom hiç haberim olmadan geri döndü Kargomu bir defa bile getirmemesine rağmen 5 defa geldik evde yoktun diyor. Bır kaç defa da kredi kartlarım geri gitti. Gel buradan al deniyor.

 30. 2 sene önce

  Van Edremit ilçesi Elmalık mahallesi nde oturmaktayım kargo firmalarına 5 km uzaklıkta kargomuz ne alınıyor nede gelen kargonuzu kapıda teslim ediyorlar bizden 10-15 km uzaklıkta olan mahle veya köy varsa alınıyur bizim alınmıyor.

 31. 2 sene önce

  Trendyoldan ürün aldım. Ancak tarafıma teslim edilmeyen ürunler teslimat edildi diye yalan söyleyen meng kargodan şikayetçiyim.

 32. 2 sene önce

  Mng kargo kadar kalitesiz bor firma daha olamaz kırık dökük kargodan gelen eşyalar ve bir de puşkin pişkin kullanmayın başka kargo yu kullanın diyorlar yasal olarak metreye şikayet edebilirun

 33. 2 sene önce

  Brown tea den ürün sipariş ettim adres yerinde yoktum diye ürün iadeye gitti 2 hafta sonra bu numaradan +905414403053 beni aradılar Burak Tandoğan üzerime açılmış dava var dediler ürün iadesi için tekrar ürünü sipariş etmek zorunda tehdit edildim Aras Kargo bilgilerimi dağıtıyor

 34. Bugün Yurt içi istanbul esenler şubesi çalışanı ***** ****** ismindeki kisi kargomu ben evde olmama ragmen bana sormadan bana bilgi verilmeden paşa dönere bırakmış.ne kadar etik acaba yapılan iş.diyrlim ben evde yokum bana ulasamadin.alirsin kargoyu subeye goturursun benim kapimada kagit yapistirirsin kargonuzu subeden alin diye.kargomun elime ulasmamasinami yanayim gonderenden kargo parasi 40 tl.alinmasınami yanayim.paşa dönerde hiç kimseyi tanımadıgımamı.paşa dönerde bi alem sen hangi sıfatla benim kargomu teslim alabiliyorsun.nalet olsun yurt içi kargo boyle kalitesiz pasif sorumsuz insanları çalıştırdıgın için.08.04.2021

 35. 2 sene önce

  Sayın yetkili;
  Genel manada kargoculuk büyük bir ciddiyet konusudur çünkü sorumluluğu içerikleri nedeniyle çok büyüktür!
  Siz Aras Kargo firmasi olarak, yıllardır size para kazandıran halkımızı mağdur etmeye ısrarla devam ediyorsunuz ve bu konu artık, gerek göndericiler / gerekse alıcılar tarafından, bakanlık şikayeti noktasına varmak üzere bilginiz olsun, sürekli tekrarlanan ÖRNEKLERDEN sonuncusu >>> Ben şayet paketime adresimde ulaşamamışsam güyya geldiğine dair kapımda yazılı ibare bulamıyorsam ve eğer gelen eksik sms. sube bilgisi vermekden dahi acizse araya “haftasonu” girmiş olmasına rağmen ve pazartesi günü zorla bulmuş oldugum o şubenizden, 3 gün doldu bahanesiyle geri gönderimi yapılmışsa (?) >>> derdiniz, kesinlikle müşterinize kargo ulaştırmak değil > sadece size giriş ve çıkışından, para kazanmış olmak kadar art~niyet içeren bir gösteridir ancak bu vaziyet artık gizli kalmayacak ve Bakanlık’larda tarafınıza aleyhte olacak şekilde cevap aranacaktır >>> Son kez bilginize!!!

 36. 2 sene önce

  Kayseri Alparslan mah. PTT Kargo dolmuş Araç ile beni sıkıştırdı kendisini ileride yakaladım yol vermeden hızını kesmeden beni sıkıştırdın dedim hala ukalaca kendini savundu plaka 06 *** 272

 37. 2 sene önce

  Kargomu iade ettim ama paramı geri yatırmadılar

 38. 2 sene önce

  Aras Kargo, Mng kargo ve sürat kargo gibi kargo firmaları ile bulunduğum yere kargoların getirilmemesi konusunda sürekli sorun yaşıyorum. Her seferinde dağıtım bölgesi dışında gibi bir yanıt alıyorum. Kargomu bıraktıkları şube bana çok uzak. Bu sorunun düzeltilmesi , kargo firmalarının her bölgeye dağıtım yapmalarını sağlamak için en son olarak nereye başvurmamız gerekiyor?

  • 2 sene önce

   Bu konuda “firmalardan talep etmek harici” maalesef yapabileceğiniz bir şey yok. Firmaların her noktaya hizmet vereceğine dair yasal bir durum yok. Ki olmasıda mantıklı olmayacaktır. Ülkemizde köyler dahil en yaygın dağıtım imkanına sahip kargo firması PTT dir. Kargo seçeneği varsa Ptt seçebilirsiniz. Ama oda diğer firmalara göre daha yavaştır.

 39. Asla memnun değilim ve bu yaşadığım kaçıncı olay rizedeki aras kargo gönderileri ordan oraya atıyolar asla dikkat etmiyolar ve ne aldıysam kırık geldi asla kapıya teslim etmiyolar gönderiniz kabul etmediniz diye msj cekip şubeden aldıryolar

 40. 1 sene önce

  UPS Kargo çok çok çok kötü sakın ola kapısından bile geçmeyin

 41. Kargo teslim edildi diyor ben teslim almadım acaba kargoya ne oldu sürat kargodan alışveriş yaptığıma pişman oldum bu kargo kadar kötü bir kargo görmddim

 42. 1 sene önce

  Yurt içi kargoya ordu fatsadan yeğenimle karşı ödemeli artvin borçkaya bir adet ayakkabı gönderttirdim.İstenen kargo ücreti 47tl neymiş firma anlaşmamız yokmuş.ayakkabı 50tl zaten alıp geri iade olcaktı.şimdi ne yapmalıyım.gelen malzemeden fazla kargo ücreti ödemek insanı çıldırtıyor.tüketici hakem heyetine dilekçe yazıp şikayet edicem.

 43. 1 sene önce

  Kargo şirketlerinin çalışmaları daha sıkı kontrol edilmelidirr. Kargo şirketlerinin keyfi tutumu e-ticarete diğer bir ifadeyle ekonomiye ciddi zararlar vermektedir. Örnek, 28.temmuz.2021 günü altınoluk aras kargo dağıtıcısına teslim ediilen ürünüm, aradan altı gün geçmesine rağmen tarafıma teslim edilmedi? NEDEN?

 44. Sürat kargoyu ulaştırma bakanlığına şikayet edilir

 45. 1 sene önce

  MNG den uzak durun kesinlikle uzak durun hiç umurlarında değilsiniz ben dedektif gibi kendim araştırdım kargom çalınmış bana söylemiyorlar süreci uzatıyorlar çok sıkıntı yaşarsınız uzak durun PTT en iyisi

 46. 1 sene önce

  Kargo firmaları tarafından kargolarım hiçbir zaman bana teslim edilmiyor

 47. 1 sene önce

  Osmaniye Düziçi nden Milas a 1 kg kargo ücreti 27. 21 tl ödeme çıktı içindeki 20 tl 4442552 yi aradım 23 tl ödeme yapmanız gerekiyor diyor pekala benden neden 27.21tl alıyorlar ben ekranda ne yazıyor görmüyorum ne derse veriyorum acaba herkese aynı şekilde mi davranıyor bir daha kesinlikle aras Kargo ile hiç bir zaman hiç bir şey düşünmüyorum

 48. 1 sene önce

  Sivas kangal şubeniz berbat 3 gündür burada gezen kargonuz teslimatı almıyor telefonlara bakmıyor gelecem diyip gelmiyor çok kötü bir şube

 49. Aras kargo gaziantep kurumsal herzaman sorun yaşadığım bir firma kendi sorun, firma sorun, elemanlar sorun..şehrin dışındaki şubeden. NAsıl alacacGım bilmiyorum.. saat 17:30 kadar bekledim gelmediler..eleman alt sokaktayım dönemem yarın şubeden al diyor en nefret etiğim firma olarak kAlacaksınız

 50. 11 ay önce

  Kargom şubeye geldi diye mesaj geldi şubeye gittim kargo dagıtımda dediler bütün gün bekledim kargo gelmedi saygılarla kargo no 2035353653032

 51. 11 ay önce

  Elamaniniz olan Has*** kay*** hakkında dava açacağım isyerime gelip usulsüz konuşmasindan dolayı ve benim isyerimin canımı çerçevesini indireceğini söyleyen bir insanın benim ürünlerimi getirmesini isteniyorum bu kişinin kesinlikle eğitilmesini istiyorum

 52. 11 ay önce

  Kargo takip numarası msj ile bize iletildi. Kargo gecikince kargoyu teslim alacağımız şubeye gidip sorduğumuzda kago görünmüyor.
  Şube çalışanları resmen başlarından salıyorlar.müşteri temsilcisi ni arayıp durumu anlattığımda aldığım cvp aynen şöyle işlem yapılmış ama kargo teslim gönderen şubeye edilmemiş.Teslim almadığınız kargonun nasıl işlemini yapıyorsunuz? Madem Teslim alınmamış neden takip numarası gönderiliyor. Müşteri temsilcisi ile Yapılan telefon görüşmesi kayıt altına alınıyor. Görüşme tarihi ve saati
  16 şubat 2022 çarşamba,saat 16:10 .

 53. Ptt kargo evde oldugumi halde ne zil çaldılar nede başka bir haber verdiler msj atmışlar evde yoktunuz.lutfen Yetkili Kişiler ptt kargo firmasını bir denetlesin

 54. Bana sahte Kargo geldi şikayetçiyim 310 TL’m gitti beni dolandırdılar onların Boğaz’ında kalsın şikayet etmek istiyorum😠😔🤲

 55. Bana sahte Kargo gönderdiler onların Boğaz’ında kalsın insallah 310 TL’m gitti

 56. 10 ay önce

  Meb bn tekirdağda yalnız yaşıyorum annem bana memleketten biseyler göndermiş ve bunu yurtiçi kargoyla göndermiş. Dun defalarca kargoyu (çerkezköy mimoza şubesi )aradım öğleden sonra iste olacam evde değilim diye getirecekseniz öğleden önce getirin diye ama o kadar iğrenç bir firma ki evime gelmeden geri götürmüşler. Suan arıyorum tekrar dağıtıma çıksın diye yok oyle biseyin imkansız olduğunu söylüyorlar gercekten iğrenç ve yalancısınız milletten aldığınız o kadar paraya yazık şahsen bnm hakkim varsa haram olsun sizi gerekli her yere şikayet edecem

 57. 8 ay önce

  internet üzerinden satış yapmaktayım. ilk satışlarımın hepsini ARAS KARGO ile yolladım ve hepsi ürün alıcılarına hasarlı olarak teslim edildi. ürünü köpük şilteyle sarıp kutu içine sabitleyip kutuyuda balon poşetle sarmama rağmen ürünü nasıl hunharca oraya buraya atıyorlarsa artık? anlayamıyorum yapamıyolarsa bu işi yapmasınlar. sayelerinde özenle hazırladığım ürünlerimden şikayet aldım ve tamamen güvenirliğim işin başında sarsıldı. bırakın satış için aracı firma olarak kullanmayı artık bir ürün alırken bile aras kargoyla çalışıyorlarsa ürünü almıcam.

 58. SÜRAT KARGODAN ŞİKAYETÇİYİM. 13.05.2022 tarihinde dolap uygulaması üzerinden satışını yapmış olduğum gönderi 31.05.2022 tarihinde halen teslim edilememiş olup gonderi transfer merkezinde görünmekte. Ya kargomy kaybettiler yada baska bir sey oldu bilemiyorum. Gönderi İzmir Gaziemir şubesinden gönderilmiştir. Görevliler çok ilgisizler başlarından savmak için açıklama dahi yapmadılar. Yalnızca biz araştırıyoruz denildi. Tüm gerekli ve ilgili mercilere şikayette bulunacağım.

 59. 7 ay önce

  Gaziantep şıhcan berbat bir şube hem kargomu vermeyip üstüne birde hakaret yiyorum git şubeden al birde yazıyor alta alıcı kabul etmedi diye berbat bir firma

 60. 4 ay önce

  süleyman bey ups kargo hakkında şikayetim var çinden gelen 45 kg bir numune malım vardı ve çin de alibaba aracılıgı ile 350* usd karşılıgında anlaştık ve alibaba şözleşmesi vardır ups türkiye ye 2127 usd ye geldigini söyleyip vergi ler ve masraflar için gümrük idaresi benden 35000 tl çıkarıyor bunu hangi mahkemeye muracat etmeliyim esnafım

 61. Sürat kargo kadar iğrenç bir kargo gormedim sali gunu tum gun evde olmama rağmen kargom getirilmedi takip ettiğimde ise tekrar dağıtıma çıkarılıcak yazısı gonderildi oturduğum yerde saĺi ve cuma günü dağıtım günü bugün cuma aradığımda ise iade yapılmış geri gönderiliyor deniliyor ne evime gelindi ne kağıt bırakıldı nede aranılma oldu şikayet etmek istiyorum nereye başvurabilirim

 62. Tokar niksar sürat kargo kadar lanet bi karho görmedim

 63. 3 ay önce

  Kariyer polikliniği Ömür Boyu Eğitim merkezi olarak Türkiye nin her yerine çalışan bir kurum olarak ARAS kargo ile anlaşmalıyız. son beş gün içerisinde 55 kırılacak eşya olarak kargo çıkardık ama yarısı kırık gitti. strafor lara sarıldığı ve ve koruyucu poşetlere konulduğu, üzerine kırılacak ibaresi yazıldığı halde hediyenin kırık gitmesi çok üzücü bir olay . ve gönderdiğimiz hediye Türkiye deki yaşlı bakım merkezleri……………maddi manevi çok yorulduk ve üzüldük .maddi giderlerimizin karşılanmasını talep ediyoruz….
  Konu ile ilgili mağduriyetin giderilmesi için zararın karşılanması ve kargo bedelinin tarafımıza iade yapılmasını talep ediyoruz.

 64. 3 hafta önce

  Günümüzde kargo taşımacılığınını kargo şirketleri tarafından istismar eidlen en önemli konusu ürünlerin adrese gidilmeden “evde bulunamadı” tutanağı ile kargo merkezinden almalarına zorlanmaları aksi durumda geri gönderileceğine dair alıcıyı tehdit edip iş gücünden tasarruf etmeye çalışmalarıdır. En meşhurundan en küçüğüne kadar sikayetvar.com adresinden de araştırma yapılıp görüleceği üzere bu kargo şirketlerinin gelirlerinin büyük bir çoğunluğu teslim etmekle yükümlü oldukları halde teslim etmedikleri ve şubeden alınmasını sağladıkları ürünlerden elde ettikleri tasarruflardır. Hiç bir kanun da belgeli, dağıtıcının gelmediğine dair tespit ve tutanaklara rağmen tüketiciyi korumamaktadır. Bu şirketlerin, vatandaşları soktukları bu sıkıntının kendilerine hukukumuzca imkan tanınan hiç bir yaptırımı yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.