1. Ana Sayfa
  2. Trafik
  3. Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı

Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı

Şehir İçi Yolcu Taşımacılığı

06/12/2012 tarih ve 28489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6360 Kanunun 1. Maddesinde sayılan illerde, mevcut Büyükşehir Belediyelerine ilaveten 14 adet Büyükşehir Belediyesi kurulmuş ve aynı kanunun 6. Maddesiyle değiştirilen 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunun 5. Maddesinde Büyükşehir Belediyelerinin sınırları il mülki sınırları olarak tanımlanış yürürlük başlıklı 36. Maddesinde ise kanunun 1.ve 6. Maddesinin ilk mahalli idareler genel seçiminde yürürlüğe girmesi hükme bağlanmıştır.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunun ve Yönetmeliği uyarınca ilgili illerin il trafik komisyonu veya UKOME kararlarına istinaden Ulaştırma Bakanlığınca düzenlenen D4 yetki belgesi kapsamında söz konusu büyükşehirlerde yapılan şehir içi yolcu taşımaları 5216 sayılı kanunda yapılan değişiklik üzerine şehir içi yolcu taşımaları kapsamına girmişti.

Özellikle büyükşehir sınırları dahilinde bulunan ilçelerde veya kasaba köy yollarında yapılan denetimlerde, yolcu taşımacılığı yapan gerçek veya tüzel kişiler bağlı bulundukları belediyelerden D4 belgesi almamış ise 4925 sayılı Karayolu Kanunu ve Taşıma Yönetmeliğine istinaden mi 2918 Trafik Kanununa istinaden mi ilgili idari yaptırımlar uygulanması hakkında tereddüt oluşmaktadır. Bilinmesi gerekir ki yukarıda belirtilen değişikliğe istinaden yetki belgesi olmadan yolcu taşımacılığı yapan taşımacılara Taşıma Kanununun 5 inci maddeye göre yetki belgesi almadan veya yetki belgesi aldığı halde yetki belgesi kapsamına uygun olmayan faaliyette bulunanlara 1253 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Ama bu durum Büyükşehir sınırları içinde yolcu taşımacılığı yapan yetki belgesi sahiplerini kapsamamaktadır. Yapılan bu ihlale karşı 2918 Trafik Kanununa istinaden Ek 2/3 maddesine göre ceza-i işlem uygulanmaktadır. Ceza uygulayacak Jandarma kolluk kuvvetleri ve polislerdir.

Ceza Miktarları Nelerdir

Dikkat edilmesi gereken diğer bir hususta 2918 kanuna göre düzenlen cezanın yaptırımı daha ağırdır.

İlgili maddede “İlgili belediyeden izin veya ruhsat almaksızın, belediye sınırları dâhilinde ticari amaçlı yolcu taşımak,” hükmüne aykırı davranmaktan Sürücülere, bağlı bulunduğu durak, işyeri ve işletmelerin sorumlularına bir yıl içerisinde 1. defasında 2.532 TL. % 25 İndirimli 1.899 TL. bir yıl içerisinde tekerrür halinde 4.220 TL. %25 İndirimli 3.165 TL. ayrıca, 60 gün trafikten men uygulanmaktadır. (ceza miktarları 2016 yılına aittir)

 

 

Yorum Yap