1. Ana Sayfa
  2. Karayolları

2021 Tonaj Cezaları

2021 Tonaj Cezaları

2021 tonaj cezaları Resmi Gazeteyle ilan edilen Yeniden Değerleme Oranıyla bir önceki yıla göre %9.11 oranında artmış durumdadır. Bilindiği gibi daha önceleri Ulaştırma Bakanlığına bağlı bölge müdürlüklerince yapılan ağırlık boyut denetimleri artık Karayolları Genel Müdürlüklerince yapılmaktadır. Yol Kenarı Denetim İstasyonları yani kantarlar karayollarının görev ve sorumluluk sahasındadır.

Karayolları bağlı denetim istasyonları 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Yol güvenliğini tehlikeye düşüren durumlarda veya denetim istasyonu çalışmasını engelleyecek / zarar verecek arıza vs durumları hariç çalışmasını sürdürür. İstasyonların uygun şartlarından ötürü sık sık polis, jandarma, ulaştırma bölge müdürlükleri, çevre şehircilik, tarım v.s. kurumlarınca da kullanılmaktadır.

Ağırlık fazlası durumlarda ceza sınırı aşım oranına göre kademeli olarak uygulanmaktadır. Aşırı yükün araç kapasitesine oranına göre cezalar sınıflandırılmıştır. Özellikle düşük tonajlı araçlar aşırı tonajda yüksek cezalarla karşılaşabilmektedir. 3.500 kg lık bir kamyonette 500 kg (tolerans sonrası) tonajda %25 fazlasına denk gelirken 32.000 kırkayak kamyonda tolerans sınırını aşmamaktadır.

2021 Tonaj Cezaları Nasıl Hesaplanır? Tonaj toleransı ne demektir?

Ağırlık kontrollerinde aracın azami yüklü ağırlığına bakılmaktadır. Her aracın azami yüklü ağırlığı ruhsatında yazmaktadır. Her ne kadar ruhsatta araca yüklenebilecek azami sınır belirtilmişte olsa çoğu zaman yükün ağırlığı sadece tahmin edilmektedir. Küçük araçlarda sorun olmasa da büyük tonajlı araçlarda yanılgı payı da büyük olmaktadır. Bu sebeple ağırlık kontrollerinde tolerans uygulanmaktadır.  Tonaj hesaplama formülü şu şekildedir. Tartı toleransı aracın azami yüklü ağırlığının yüzde 3,75‘i + azami yüklü ağırlığı + 500 kg olarak belirlenmiştir. Aşağıdaki formdan aracınıza uygulanan toleranslı hesaplayabilirsiniz.

Tolerans Hesaplama
2021 Tonaj Cezaları Ne Kadar Oldu?

İşleten ile gönderenin aynı olması halinde, işleten ve gönderen için öngörülen cezaların toplamı yerine, öngörülen cezalardan sadece biri uygulanır. Eskiden aynı cezadan iki tane yazılmaktaydı.  Gönderenin birden fazla olması veya tespit edilememesi halinde ise işleten ve gönderen için uygulanacak idari para cezalarının toplamı işletene uygulanır. Böyle durumlarda iki aynı ceza işletene (araç sahibine/belge sahibine) uygulanmaktadır. Gönderinin tek bir kişiye ait olması durumunda ise hem gönderene hem de işletene (araç sahibine) ceza yazılmaktadır. 2021 tonaj cezaları aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.


Yüzde 10 fazlasına kadar olan yüklemelerde 1.223 TL
Aracın yola devam etmesine izin verilir.

Yüzde 15 fazlasına (%10 – %15 arası) kadar olan yüklemelerde 1.839 TL
Aracın yola devam etmesine izin verilir.

Yüzde 20 fazlasına (%15 – %20 arası) kadar olan yüklemelerde 3.679 TL
Aracın yola devam etmesine izin verilir.

Yüzde 25 fazlasına (%20 – %25 arası) kadar olan yüklemelerde 4.912 TL
Yük uygun hale getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.
 
Yüzde 25 den fazla olan yüklemelerde 7.369 TL
Yük uygun hale getirilinceye kadar araç trafikten men edilir.

Ağırlık ve boyut kontrol mahallerinde işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam edenlere 2.452 TL

Azami dingil ağırlıklarını aşılması halinde (azami yüklü ağırlık aşılmamış olsa bile) 1.223 TL

Karayolu yapısı ve kapasitesi ile trafik güvenliği bakımından tehlikeli olabilecek tarzda yükleme yapanlara 300 TL

Tehlikeli ve zararlı maddeleri, gerekli izin ve tedbirleri alınmadan taşıyanlara 607 TL

Ağırlık ve boyutları bakımından taşınması özel izne bağlı olan eşyayı izin almadan yükleyenlere, taşıyanlara ve taşıttıranlara 607 TL

Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak, akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yükleyenlere 300 TL

Sürücünün görüşüne engel olacak, aracın sürme güvenliğini bozacak ve tescil plakaları, ayırım işaretleri, dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yükleme yapanlara 300 TL

Gabari dışı yük yüklemek, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirenlere 1. defada 1.223 TL 2. defada 2.452 TL

Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak ve sivri çıkıntılar hasıl edecek şekilde yükleyenlere 300 TL, idari para cezası uygulanır.

Kantara Hangi Araçlar Girmek Zorundadır? Hangileri Kantara Girmelidir.

Karayolları denetim istasyonları tarafından yapılan kantar, ağırlık ve boyut kontrolü kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçları denetimlerini kapsamaktadır. Bu araçların ruhsatlarında hususi veya ticari yazmasının hiçbir önemi yoktur.

Kamyonetler Kantara Girmek Zorunda Mıdır? Hususi Kamyonet Kantara Girer Mi?

Her ne kadar Karayolları Genel Müdürlüğü kamyonetlerin kantara girmeyeceğine dair yazı yazmış olsa da ciddi bir kafa karışıklığı yaşanmaktadır. Ancak kanunen kamyonetler de denetlenmelidir. Yaygın görüşe göre hareket edip kantara girmeme cezası ile karşılaşan birçok kişi bu durumdan şikayetçidir. Kantar personelleri de bu konuda net konuşamamaktadır. Kantar çalışanlarınca farklı uygulamalar yapılabilmektedir. Ceza yazılanlara cezalar tebliğ edilmekte yazılı ve sözlü itirazlar dikkate alınmamaktadır. Şahsi yorumumuz; kamyonet sürücüleri mutlaka kantar sahasına girmesi işaretçilerin girmemesi yönünde bir işareti yoksa kantara çıkması tavsiyemizdir.  

Kantara Girmeme Cezası, Kantardan Kaçtı Cezası Ne Kadar?

Ağırlık ve boyut kontrol noktalarında işaret, ışık, ses veya görevlilerin dur ikazına rağmen tartı veya ölçü kontrolüne girmeden seyrine devam edenlere (madde 65/4) 2.452 TL idari para cezası uygulanır.  Bazı sürücüler girişte görevli olmaması sebebiyle “beni içeri yönlendirmediler devam edebilirim” diyerek yola devam etmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki denetim istasyonlarına yaklaşırken birkaç yüz metre mesafede içeri girilmesini belirten trafik levhaları bulunmaktadır.

Kantar Cezası Sorgulama Nasıl Yapılır?

Kantar cezaları e-devlet hizmeti kullanılarak öğrenilebilir. E-devlet hizmetine giriş yapılarak Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı hizmetleri altından denetim işlemleri altından sorgulama yapılabilir. Gerçek kişi ceza sorgulama sayfası / tüzel kişi sorgulama sayfası için tıklayın.

Üzerinde çalışılan e tebligat sisteminin Ulaştırma sistemlerine entegrasyonuyla birlikte artık fiziki bir tebliğ işi yapılmayacaktır. An itibari ile PTT tarafından tüm tüzel kişiliklere e-tebligat adresleri tanımlanmış durumdadır. Şirket bilsin veya bilmesin kullansın veya kullanmasın tebligatlar bu adreslere yapılacaktır. Tebligat yapılışını takiben beşinci gün tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bu sebeple mutlaka tüm tüzel kişiler hesaplarına şifre tanımlamalıdır. E-tebligat başvurusu için tıklayın.

2021 Tonaj Cezaları İptali Başvurusu Nasıl Yapılır?

Denetim istasyonunda bulunan kameralar ve cihazlarla araç tespiti ve ağırlık durumları bilgileri kayıt altına alınmaktadır. Sistem otomatik işlemekte ve caza durumlarında ayrıca dosyalanmaktadır. Şayet bir hata var ise cezanın tebliği sonrası 15 gün içinde itiraz edilmesi gereklidir. 15 günlük süre içinde itiraz edilmezse kesilen cezalar kesinleşir. Kurumun cezayı iptal etmemesi durumunda yine 15 günlük süre içerisinde mahkemeye müracaat edilmelidir.

Kantar Cezası Nasıl, Nereden Ödenir?

İdari para cezası uygulanmış kişileri ödemeyi banka anlaşması varsa bankadan veya vergi dairesine yapacaklardır. Arka planda yapılan yazışmaların gecikmesiyle “nadiren” kişiye tebliğ edilen para cezası vergi dairesine ulaşmamış olabilmekte. Ceza ulaşmayınca vergi dairesi para tahsili yapamamakta ve ceza yazılan kişi cezayı ödeyememe sorunu yaşamaktadır. Böylesi durumlarda para cezasını yazan birime / kuruma müracaat edilerek vergi dairesine bildirimde bulunulması sağlanmalıdır.

Kaynak: Karayolları Trafik Kanunu, Md. 65/1-b(a), Md. 65/1-b(b), Md. 65/1-b(c), Md. 65/1-b(d), Md. 65/1-b(e), Md. 65/1-c, Md. 65/1-e, Md. 65/1-d, Md. 65/1-e, Md. 65/1-f, Md. 65/1-g, Md. 65/1-h, Md. 65/1-i, Md. 65/1-j, Md. 65/1-k, Md. 65/1-c, Md. 65/4,

Karayolu Taşıma Yönetmeliği

29.12.2020 tarihli Resmi Gazete

Yazar Hakkında

Yorum Yap