1. Ana Sayfa
  2. Karayolu Taşıma

F Türü Belgeleri Nelerdir? Nasıl Alınır?

F Türü Belgeleri Nelerdir? Nasıl Alınır?

F türü belgeler ticari amaçla yolcu taşımacılığı alanında acentelik yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belge türüdür.  Faaliyetin şekline göre iki farklı türe ayrılır. F1, Yurtiçi acentelik yapacaklara, F2, Yurtiçi ve/veya uluslararası acentelik yapacaklara verilir.

Belge Alma Şartları Nelerdir?

F1 yetki belgesi için almak için, faaliyet gösterilen yer ilçe ise 2.000 Türk Lirası, il ise 6.000 Türk Lirası işletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları istenilmektedir.

F2 yetki belgesi için başvuranların, 6.000 Türk Lirası işletme sermayesi ile acentelik hizmetine elverişli müstakil bir büroya veya faaliyette bulunduğu yerleşim biriminde kalkış yerindeki terminaller birleştirilmiş ise bu terminallerdeki bürolardan birinde yeterli bir alanın kullanım hakkına sahip olmaları gereklidir.

Acente Sözleşmesi Şartları nelerdir?

F1 yetki belgesi sahipleri en fazla 10 adet firmayla olmak üzere, sadece tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1 ile D1, D2 ve/veya D4 yetki belgesi sahipleriyle, F2 belgesi sahipleri  yine aynı şekilde en fazla 10 adet firmayla sadece tarifeli olarak faaliyet gösterecek A1 ile B1, B2, D1, D2 ve/veya D4 yetki belgesi sahipleriyle acentelik sözleşmesi yapabilir.  Diğer taraftan gerek F1 gerekse F2 belgesi sahipleri için D4 yetki belgesi sahipleriyle yapılan sözleşmeler bu sayıya dahil edilmez.

F1 ve F2 yetki belgesi sahiplerinin açacakları her şube için sermaye veya işletme sermayesi miktarı aynı miktarda katlanarak artar. Örneğin F2 sahibi 1 şube açmak istediğinde 6000 TL olan sermaye şartını 12.000 TL olarak artırmak zorundadır. Bu işlem kayıtlı olunan odadan gerçekleştirilmektedir.

Köy, kasaba ve beldelerde faaliyette bulunmak üzere F1 yetki belgesi almak isteyenlerden sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaz ve yetki belgesi ücretinde % 75 indirim uygulanır. Bu şekilde verilen belgeler F1* olarak adlandırılmaktadır.

F türü belge sahibi acenteler kendi nam ve hesaplarına bilet düzenleyemezler. Bileti sözleşme yaptıkları taşımacılar adına tanzim etmekle mükelleflerdir. F türü belge sahipleri faturaya kaşesini basmak zorundadır. Kaşede unvan, TC no / vergi no, belge numarası bulunmalıdır. Biletlerde yer olmaması halinde bilet arkasını da kaşe vurulabilir. Yani kaşe kesin bir zorunluluktur.  Bileti kendi adına düzenleyen veya  kaşe vurmayan f belgesi sahiplerine idari para cezası uygulanmaktadır.  Bilette mutlaka, kalkış varış noktası, koltuk numarası, TC kimlik no, ad soyad, tarih/saat, taşıyıcı firma ve acente bilgileri bulunmak zorundadır. (aksi durumlarda ödenecek ceza edilecek kardan kesinlikle fazla olacaktır)

Acente Sözleşmelerinde Uyulacak Kurallar Nelerdir?

F türü belge sahiplerinin yapacağı acentelik sözleşmelerinde; taraflar ve imzalarını, kapsamını, taraflara verilen yetki ve görevler ile hak ve yükümlülüklerini, mali konuları, geçerli olduğu yeri, sözleşmenin süresini, feshini, düzenleme tarihini ve varsa diğer özel hükümleri ihtiva etmesi zorunludur. Düzenlenmiş bu sözleşmeden dolayı meydana gelen zararlardan taraflar sorumludur. Kişilerin kendi aralarında yaptıkları acente sözleşmesi Bakanlık tarafından kabul edilmektedir. Bu sözleşme noterden de yapılabilmektedir. Ancak fesih noterden gerçekleşmesi beklenmektedir. Edevlet hizmeti kullanılarak acentelik sözleşmesi yapılabilir. (sadece gerçek kişilerce)

Yazar Hakkında

Yorum Yap