1. Ana Sayfa
  2. Karayolu Taşıma

H türü Belgeler Nedir? Nasıl Alınır?

H türü Belgeler Nedir? Nasıl Alınır?
H1 ve H2 yetki belgeleri kimler almalıdır?

H türü yetki belgesi ticari amaçla yurtiçi ve uluslararası eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacak kişilere verilir. H türü belgeler toplamda iki adettir. Taşıma işleri komisyoncusundan farklı olarak h türü belge sahipleri sadece komisyon faturası kesebilir.  Taşıma işleri komisyoncusu ise taşıma faturası keser. Yurtiçi eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara H1 yetki belgesi, Yurtiçi ve/veya uluslararası eşya taşımacılığı alanında komisyonculuk yapacaklara H2 yetki belgesi verilir. Bu yetki belgesi sadece komisyon işi yaptığından yetki belgesine araç kaydedilemez.

H Türü Belge Alma Şartları Nelerdir?

H1 yetki belgesi için başvuranların, 20.000 TL sermaye ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına, H2 yetki belgesi için başvuranların, 40.000 TL sermaye ile bu işe elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olmaları şarttır. H türü belge almak isteyenler aktif vergi mükellefi olmalı ve odaya kayıtlı olmalıdır. H1 yetki belgesi ücreti (2020 yılı) 6.066 TL, H2 yetki belgesi ücreti 9.099 TLdir.

H türü yetki belgesi sahipleri kendi nam ve hesaplarına taşıma yapamaz ve yaptıramazlar.  Fatura taşımacı adına düzenlenmez ise komisyoncuya idari para cezası düzenlenir. Yönetmelik komisyoncuları ve taşımacıları yapmış oldukları faaliyet ve işlemlerden, taşımacılar ile müştereken ve müteselsilen sorumlu saymaktadır. Yani komisyoncu kabul ettiği bir işte taşımacı kadar sorumludur.

Gerekli Belgeler Nelerdir?

Yetki belgesi talep dilekçesi

İmza sirküsü aslı (aslı görüldükten sonra iade edilecektir)

Oda kayıt belgesi (sermaye alınacak belgeye uygun olarak yazılı olmalı)

Kişi TC no /  tüzel kişilerde sahip, ortak ve yöneticilere ait TC no bilgileri (bu bilgilere göre adli sicil kaydına ulaşılacaktır)

Tüzel kişiliklerde ticaret sicil gazetesi (eğer sistemlerde bir problem yoksa ticaret sicil gazeteleri istenmeyecektir)

 

Kaynak: KTY Md. 40/10, Md 13, Md 6

Yazar Hakkında

Yorum Yap