Tüm Hastaneler TMFB Almalıdır
1 Nis, 2019 22:21 tarihinde eklendi

Tüm Hastaneler TMFB Almalıdır

Tüm Hastaneler TMFB Almalıdır

Tehlikeli Maddelerin taşınmasıyla ilgili Avrupa Anlaşması (ADR) kapsamında Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yayımlanmıştır. Buna göre ADR ‘ de belirtilen tehlikeli maddelerle iştigal işletmelerden Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (TMFB) istenmektedir.

Bazı tehlikeli maddelerle iştigal edenlerden bir takvim yılı içerisinde 50 ton tehlikeli mal ile iştigal etmesi halinde TMFB istenirken bazı tehlikeli maddelerle iştigal edenlerden miktara bakılmaksızın TMFB istenmektedir.

ADR Sınıf 6.2’ ye (Sınıf 6.2 Bulaşıcı Maddeler) tabi Tehlikeli Madde işi ile uğraşan veya Sınıf 6.2 ‘ye tabi madde üreten tüm hastanelerin Tmfb alması ve Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı (TMGD) bulundurması gerekmektedir. Ancak kamu kurumlarının TMGD istihdamı zorunluluğu 01.01.2018 tarihine kadar aranmayacağından bu tarihe kadar kamu hastanelerinin TMDG istihdamı istenmeyecektir. Özel şahıs veya tüzel kişiliklere ait hastaneler ise hem TMFB almak hem de TMGD istihdam etmek / hizmet almak zorundadır.

Sınıf 6.2 bulaşıcı maddeler bulaşıcı maddeler, patojen içerdiği bilenen ve içermesi beklenen maddelerdir.  Patojenler, insanlarda ve hayvanlarda hastalığa neden olabilecek mikroorganizmalar (bakteriler, virüsler, riketsiya, parazitler, mantar dahil) ve prionlar gibi ajanları kapsamaktadır. Ayrıca, genetik yapısı değiştirilmiş mikroorganizmalar ve organizmalar, biyolojik ürünler, tanılayıcı örnekler ve hastalık bulaşmış canlı hayvanlarda durumuna göre bu sınıfa dahil edilebilmektedir. (Ayrıntılı bilgi için ADR ‘ye bakılmalıdır)

Tmfb Almak İçin Gereken Evraklar

TMFB almak isteyen kamu hastaneleri harici hastaneler matbu başvuru dilekçesi, ticaret sicil gazetesi /  gazeteleri aslı, faaliyet belgesi aslı, ortak sahip ve yöneticilere ait adli sicil belgesi aslı, imza sirküsü aslı ile müracaat etmelidir. Kamu hastaneleri ise başvuru dilekçesi, “kendi düzenleyecekleri” yetkiliyi belirtir imza sirküsü ile ticaret sicil gazetesi ve faaliyet belgelerinden muaf olduklarını belirten resmi yazı ile müracaat edeceklerdir. Otomasyon sistemine kayıt eklenirken vergi numarası kullanıldığından başvurularda mutlaka vergi numarası belirtilmelidir. İmza örneği hazırlanırken hastane adı, vergi numarası, adresi v.s. bilgilerde belirtilebilir.

Bir Cevap Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Doldurulması zorunlu alanlar işaretlendi *