1. Ana Sayfa
  2. Karayolu Taşıma

E-Devlet Üzerinden Online İşlemler Başlamıştır

E-Devlet Üzerinden Online İşlemler Başlamıştır

e-Devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) üzerindeki Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı altında yer alan hizmetlerden Yetki Belgesi İşlemleri ve Firma İşlemleri  ile ilgili aşağıdaki hizmetler kullanıma açılmıştır. 

1.Özmal Taşıt Ekleme
2.Özmal Taşıt Düşme (DİKKAT! Sattığınız aracı düşemezsiniz. Aracınızı satmadan düşüm işlemi yapmalısınız. Aksi takdirde, araç sahiplik kontrolü yapıldığından, aracınızı düşemezsiniz. )
3.Plaka Bilgisinden Ödeme Sorgulama
4.Yetki Belgesinin Ödemelerini Sorgulama
5.Ödeme Numarasından Ödeme Detayı Sorgulama
6.Taşıt Kartı Yazdırma
7.Taşıt Belgesi Yazdırma
8– Firma İletişim Bilgisi Güncellemesi
9-Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerine verilmiş olan uyarma bilgilerini sorgulayabilirler ve varsa uyarma yaptırımlarını paraya çevirerek uyarmaları kaldırmak için gerekli ödeme çıktısını alabilirler.
10- Yetki belgesi sahibi gerçek kişiler kendileri, yetki belgesi sahibi tüzel kişiler ise yetki belgesini aldıkları Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, bölge müdürlükleri veya yetkili ticaret odalarınca otomasyon sisteminde tanımlaması yapılmış imzaya yetkili kişiler aracılığıyla bu hizmeti kullanabilirler.
11-Uyarmalar, paraya çevrilip ödeme numarası ile Vakıfbank veya ziraat bankası şubelerine ödemesi yapılıp otomasyon sistemine yansıdığı anda kaldırılır. Uyarmanın kaldırıldığı yine aynı hizmet üzerinden sorgulanabilir.
12-Firma Yetki Belgesi Sorumlu Kişi Sorgulama
Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunan yetki belgesi sahipleri, yetki belgelerinde kayıtlı kişileri e-devlet kapısından işlem yapma yetkisine sahip kişilerce sorgulayabilirler.
13-Eğitmen Çalıştığı Kurum/Ders Sorgulama

Mesleki Yeterlilik Eğitim Kurumlarında eğitmen olarak çalışan kişiler bu hizmeti kullanarak eğitim verdikleri Mesleki Yeterlilik Eğitim Kurumlarını ve bu kurumlarda verdikleri dersleri sorgulayabilirler. 

Hizmetlerin kullanılabilmesi için işlemi yapacak olan kişinin;

1- e-imza, mobil imza veya e-Devlet şifresinden herhangi birine sahip olması,

2- e-devlet şifresini PTT şubelerinden temin etmesi,

3- İşlemi yapacağı yetki belgesi sahibi gerçek veya tüzel kişilik için temsil ve ilzama yetkili olması,

4- Tüzel kişilik firmalarda temsil ilzama yetkili kişinin Bölge Müdürlüğümüzde U-NET sisteminde yetkilendirilmesinin yapılmış olması gerekmektedir.
5-Muafiyetli (sınavsız) SRC Belgesi Alınabilirliği Sorgulama
Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre
• SRC 1 (ULUSLARARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI)
• SRC 2 (ŞEHİRLER ARASI YOLCU TAŞIMACILIĞI)
• SRC 3 (ULUSLARARASI EŞYA-YÜK TAŞIMACILIĞI)
• SRC4 (ŞEHİRLER ARASI EŞYA-YÜK TAŞIMACILIĞI)

Belgelerini almakla yükümlü kişiler ehliyet ve sigorta bilgilerine göre muafiyetli (sınavsız) olarak ilgili belgeleri alıp alamayacaklarını sorgulayabilirler. Muafiyetli (sınavsız) olarak belge almayı hak eden kişilerin gerekli evrakları posta yoluyla göndererek veya bizzat Gazi Üniversitesi SRC birimine teslim etmek suretiyle başvuru yapmış olmaları gerekir.

25.02.2003 tarihinden önce C veya D sınıflı ehliyete sahip olanlar, SRC2, SRC3,SRC4 belgesinden istediğini talep edebilirler.

• 25.02.2003 tarihinden önce E sınıflı ehliyete sahip olanlar,
SRC1, SRC2, SRC3, SRC4 belgelerinden istediğini talep edebilirler.
• SRC1 belgesini alanlar SRC2 belgesini almış sayılırlar.
• SRC3 belgesini alanlar SRC4 belgesini almış sayılırlar.

SRC TÜRÜ MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- 25.02.2003 TARİHİNDEN ÖNCE ALINMIŞ C, D, E SINIFI EHLİYETİN FOTOKOPİSİ
2- NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ
3- 2 ADET FOTOĞRAF(FOTOĞRAF BOYUTU:4,5 x 6 cm )
4- KİMLİK ÜCRETİNİN YATIRILDIĞINI GÖSTERİR DEKONT
5- SRC 1, SRC 2,SRC 3, SRC 4 TÜRLERİNDEN HANGİSİNİ İSTEDİĞİNE DAİR DİLEKÇE
6- C,D,E SINIFI SÜRÜCÜ BELGESİNDEN HERHANGİ BİRİSİNE SAHİP OLMAYANLAR İSE(B SINIFI EHLİYETİ OLANLAR), 25.02.2003 TARİHİNDEN ÖNCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN ALINMIŞ, ÇALIŞTIĞI İŞYERİ, ÜNVANI VE SÜRELERİNİN BELİRTİLDİĞİ YAZIYI İBRAZ ETMEK ZORUNDADIRLAR. 


NOT:  U-NET otomasyon sisteminde gerçek kişi firmalar, kişinin TC Kimlik numarası ile kurulmuş ise yetki tanımlamasına gerek yoktur. PTT den alınan e-devlet şifresi ile kişi kendi TC Kimlik numarası ile edevletden giriş yaparak firması üzerinde işlem yapabilir.

Yazar Hakkında

Yorum Yap