1. Anasayfa
  2. Tehlikeli Madde

Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi

Demiryolu ile RID ‘a (Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme) göre tehlikeli madde sınıfına giren maddelerle iştigal eden; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan, tank-konteyner/portatif tank işletmecisi, sarnıç-vagon sahibi/işletmecisi, demiryolu tren işletmecisi ve demiryolu alt yapı işletmecisi Demiryolu Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (Tmfb-Dmr) almak zorundadır. İşletmeler bu faaliyetlerden biriyle veya aynı anda birden fazlasıyla iştigal edebilir. Tehlikeli Maddeler RID Bölüm 3.2 ‘te listelenmiştir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesinde (Tmfb) olduğu gibi Tmfb-Dmr belgesi tehlikeli maddelerle bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapanlara zorunlu koşulmuştur. Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi (Tmfb) alan işletmecilerden aynı zamanda demiryollarını kullanarak taşımacılık yapanların ayrıca Tmfb-Dmr almak durumundadır. Aynı şey Tmfb-Dmr alarak demiryoları ile tehlikeli madde taşımacılığı / işletmeciliği yaparken Tmfb kapsamında işle iştigal eden/etmeye başlayan işletmeler birde Tmfb almak durumundadır.

Tmfb-Dmr belgesi almak için işletmeler bağlı bulundukları Ulaştırma Bölge müdürlüğüne müracaat etmelidir.

İstenen evraklar;

Başvuru dilekçesi,

Firma unvanını, adresini, iştigalini, temsile yetkili kişilerini, sermayesini, kurucularını ve ortaklarını gösteren Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi veya değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazetelerinin aslı,

Tüzel kişiliklerde; unvan, adres, kayıt tarihi, çalışma konusu ve sermayesinin yazılı olduğu Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, gerçek kişilerde ise bağlı olduğu odadan alınan oda kayıt/faaliyet belgesi,İmza sirküsü gerekmektedir.

Şube, bayi, temsilcilik şekliyle faaliyet gösteren şubenin/temsilciliğin/bayinin bulunduğu ilin bağlı olduğu Bölge müdürlüğüne müracaat etmelidir. Tmfb istendiği gibi “muhtemelen” şube için birde resmi kurumdan alınmış şubeyle ilgili (belediyeden işyeri açma ruhsatı, vergi dairesinden işyeriyle ilgili adresi, iştigali gösteren yazı v.s.) resmi bir yazı istenmektedir. Bazı durumlarda şubeler/bayiler için sicil gazetesi ilanına çıkılmamaktadır. Şube / temsilcilik başvurularında şube ile ilgili resmi bir yazı, faaliyet belgesi (şubeye ait yoksa merkeze ait), sicil gazetesi (şubeye ait yoksa merkeze ait), imza sirküsü (şubede resmi yetkili atanmadıysa firmaya ait imza sirküsü) gerekecektir. Belge fiyatı 602 TL dir. (2017 ücreti) Yenilenmesi, zayi olması veya faaliyet konularında değişiklik nedeniyle yapılan işlemde belge ücretinin %5’i ödenir.

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi’nin ücreti altıyüziki Türk Lirası’dır. (2017 ücreti) Faaliyet Belgesinin yenilenmesinde, zayii veya faaliyet değişikliği nedeniyle yeniden düzenlenmesinde bu ücretin %5’i alınır. Tmfb belgesi sahibi olupta Tmfb-Dmr belgesi alan kişiler ise normal ücretin %10′ nu öder. (62 TL) Firmanın her bir şubesi için yukarıda belirtilen şekilde ücret ödenir.

 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir