1. Ana Sayfa
  2. Karayolu Taşıma

Okul Servis Araçlarında Bulunması Gereken Özellikler

Okul Servis Araçlarında Bulunması Gereken Özellikler

Okul servisi, öğrenci taşımacılığı, yapacak olanlar ilgili mevzuatlarca belirlenen standartta araçla taşıma yapmak zorundadır. 

Okul servisi yapacak taşıtların arkasında “Okul Taşıtı” yazısı yönetmeliğin belirlediği standartlarda bulunması gerekmektedir. Araç arkalarında öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle “Dur” yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır. 2918 sayılı Trafik Kanuna (Madde 75) göre Okul taşıtlarının öğrencilerin binmeleri veya inmeleri sırasında “Dur” işaretini yaktıkları hallerde bütün araçların durması zorundadır.  Araç tescil belgesinde yazılı olan yer adedi aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılmalı sabit şekilde monte edilmelidir. Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalı, taşıma esnasında görüntü ve müzik sistemleri kullanılmamalıdır.

Okul servis araçlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır. Araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır.

Araçlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların, cinsine göre, periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır. Okul servis aracı olarak kullanılacak olan araçların 12 yaşından büyük olmalıdır. Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır. Araçlarında Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler (ilk yardım çantası, Yedek malzeme ve takımlar, Reflektör, Yangın söndürme cihazı vs) her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.

Taşımacının Sorumlulukları

Taşıma işini yapanlar, öğrencilerin oturarak rahat bir yolculuk yapmalarını sağlayacak tedbirleri alarak taahhüt ettiği yere kadar götürüp getirmekle ve servis hizmeti sırasında taşıta başka herhangi bir yolcu  almamakla, taşıt içi düzeni sağlayarak, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere rehber personel bulundurmakla, yanında çalışanların sosyal güvenlik yönünden sigorta işlemlerinin yaptırmakla, Esnaf Ve Sanatkarlar Konfederasyonu Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler Federasyonunca belirlenen fiyat tarifesine uymakla ve öğrencinin;

          1) Okulun veya ikametgâhının değişmesi,

          2) Uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalık geçirmesi,

          3) Okumaktan vazgeçmesi veya okuma hakkını kaybetmesi, 

          durumlarından herhangi birine bağlı olarak servisle taşınmaktan vazgeçmesi durumunda; varsa geri kalan ayların ücretlerini iade etmekle yükümlüdürler. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen taşımacılarla ilgili şikâyetler trafik zabıtasınca değerlendirilmektedir.

 

Yazar Hakkında

Yorum Yap