1. Ana Sayfa
  2. Karayolu Taşıma
  3. N Türü Yetki Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

N Türü Yetki Belgesi Nedir? Nasıl Alınır?

N Türü, N1 ve N2 Yetki Belgeleri Şartları Nedir? Nasıl Alınır?

N türü yetki belgesi ticari amaçla nakliyat ambarı işletmeciliği yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir. Faaliyet şekline göre ikiye ayrılır: İliçinde nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara N1 yetki belgesi yurtiçi nakliyat ambarı işletmeciliği yapacaklara da N2 yetki belgesi verilir.  Nakliyat ambarı işletmecisi kendine ait yerde göndericiden eşyayı alarak yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, aktarma ve gönderilene teslim gibi hizmetleri yerine getiren, taşımayı yapan veya yaptıran ve bundan doğacak sorumluluğu üstlenen kişidir. N türü belge sahipleri eşya taşımalarında teslim alma noktası ile teslim etme noktası arasında taşıma ve teslimat süresi taahhüdünde bulunmak ve taahhüt ettikleri süre içinde eşyayı yerine ulaştırmakla yükümlüdürler. Aksi durumlarda cezai yaptırımı uygulanmaktadır.

N1 veya N2 Belgesi Alma Şartları Nedir?

N1 yetki belgesi için başvuranların en az, ticari 3 birim taşıta ve 15.000 TL sermayeye sahip olmalıdır. Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş en az 75 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmalıdır.

N2 yetki belgesi için başvuranlar en az, 8 birim taşıtla asgari kapasiteye ve 40.000 TL işletme sermayesine sahip olmalıdır. Bunla birlikte merkezinde veya şubesinde en az, 150 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olmalıdır.N2 yetki belgesi almak isteyenler merkezi ve/veya şubesi ve/veya acenteliği şeklinde en az 2 coğrafi bölgede ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmelerini tamamlamış olmalıdır. (Örn, İç Anadolu bölgesi Sivas ve Yozgat illerinde)

N türü belgeler için açılacak her bir şubede yukarıda belirtilen niteliklerde en az 25 m2’lik kapalı alana sahip bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunmalıdır.

N Türü Yetki Belgelerine Kaydedilecek Araçlarla İlgili Hususlar

Gerek N1 gerekse n2 Yetki belgesine, eşya taşımaya mahsus ticari taşıtlar kaydedilir. N türü belgelere kaydedilecek taşıtların, asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şarttır. Asgari kapasite şartı sağlandıktan sonra (sürekli bu şart sağlanmalıdır) 20 yaşından büyük araçlar kaydedilebilir.

N türü belgelerde kamyonet türü araçlar sözleşmeli olarak ilave edilemez. N1 yetki belgesi eki taşıt belgesine, özmal taşıt sayısının 2 katını kadar sözleşmeli taşıtlar kaydedilebilir. N2 yetki belgesinde ise özmal sayısının 10 katına kadar sözleşmeli araç eklenebilir. N1 ve N2 yetki belgesi eki taşıt belgesinde kayıtlı her özmal taşıta karşılık, aynı cinsten taşıt sözleşmeli olarak kaydedilebilir. Örn, çekiciye karşılık çekici, kamyona karşılık olarak kamyon eklenebilir. Özmal olarak kamyon cinsi aracı olanlar sözleşmeli çekici ekletemezler.

U-ETDS Veri Gönderme Zorunluluğu  

N1, N2 yetki belgesi sahipleri; taşıyacakları eşyalara ait, gönderici ve alıcılara ilişkin; bilgileri tam ve doğru olarak kaydetmekle zorundadır. Belge sahipleri taşıyacakları eşyalar için Ulaştırma Bakanlığının istediği bilgileri taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar U-ETDS sistemine iletmek zorundadırlar. Zamanında eksiksiz, doğru ve istenilen şekilde veri göndermeyen gerçek tüzel ve gerçek kişilere para cezası uygulanacaktır. Ancak 2020 ile uygulanması uygulanacakken veri gönderme zorunluluğu 1 sene uzatıldı. Eğer herhangi bir süre uzatma olmazsa 2021 itibari ile bu zorunluluk başlayacaktır. Değişiklik olduğunda sitemizden bu durum duyurulacaktır.

N2 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici (ÜDY) ve orta düzey yönetici (ODY) türü mesleki yeterlilik belgesine, N1 yetki belgesi sahipleri en az birer adet orta düzey yönetici (ODY) türü sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam etmeleri şarttır. İlk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde bu şart sağlanmalıdır. 6 ay dolduğunda eğer  mesleki yeterlilik belgesi yoksa idari para cezası uygulanmaktadır. (2020 ceza tutarı 1.084 TL)

N1 Ve N2 Belgesi Ücretleri

N1 yetki belgesi ücreti (2020 yılı ücretleridir) 15.166 TL N2 yetki belgesi ücreti ise 30.333 TL den oluşmaktadır. Ayrıca eklenecek her  bir araç için 454 TL taşıt kartı ücreti tahsil edilmektedir. İndirim taksit v.s. yoktur. Ücret bankaya peşin olarak ödenmektedir.

N1 Ve N2 Belgesi için gerekli evraklar 

Kaynak: Karayolu Taşıma Yönetmeliği Md 6/11, Md 14 / 11, Md 24 / 1 – g, Md 25 / 2, Md 5, 6, 7, 34, 40

Yorum Yap