1. Ana Sayfa
  2. Ulaştırma

U-ETDS Nedir? Kimlere Zorunludur?

U-ETDS Nedir? Kimlere Zorunludur?

Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) Karayolu Taşıma Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu sistemdir.

Gerek yük gerekse yolcu taşımacılığında kullanılan birçok belge sahibi U-ETDS sistemi veri göndermek zorundadır. A1, A2, B2, D2, C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, T1 ve T2 yetki belgesi sahipleri verileri göndermek zorunda olan mükelleflerdir.

Ne Tür Veriler Gönderilecek?

A1, A2, B2 ve D2 yetki belgesi sahipleri yapacakları arızi, grup veya mekik seferlerinde, sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait bilgileri,

A1, B1 ve D1 ile kalkış veya varış yeri Büyükşehir olup tarifeli olarak faaliyet gösterecek D4 yetki belgesi sahipleri, yapacakları düzenli yolcu taşımacılığı faaliyetinde, onaylı zaman tarifesinde belirtilen saatteki sefere göndereceği taşıtın plakası ve ATS bilgileri, taşıtta görevli personel bilgileri ile birlikte yolculara ait bilgileri,

C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1 ve R2 yetki belgesi sahipleri; taşımasını üstlendikleri eşyalar için taşıma senedi ile birlikte, gönderici ve alıcılara ilişkin; ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini,

M türü ve P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo/gönderi için, taşıma senedi ile birlikte, ad ve soyad, unvan, gerçek kişilerde T.C. kimlik numarasını, Türk vatandaşı değilse uyruğu, pasaport numarasını veya varsa yabancı kimlik numarasını, tüzel kişiliklerde vergi kimlik numarası ile adresini,

T1 ve T2 yetki belgesi sahipleri, terminale giren veya terminalden çıkan taşıtlara ilişkin,  taşıtın/taşıtların giriş/çıkış bilgilerini U-ETDS sitemine girmek zorundadır. U-ETDS sistemine veri göndermeyen belge sahiplerine uyarma cezası verilmektedir. (2020 yılı için 900 TL)

U-ETDS Sistemi Ne Zaman Başladı?

U-ETDS sistemine veri gönderim zorunluluğu yolcu taşımacılığı için (B2, D2) belgeleri için 2018 yılından itibaren başlamış durumdadır.  Yolcu taşımacılığı yapanlar U-ETDS verilerini göndermek zorundadır. Diğer taraftan genel anlamda yük taşımacılığı belgeleri (C2, C3, K1, K3, L1, L2, N1, N2, R1, R2, T1 ve T2) için ise Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik yapılarak 01.01.2021 yılına kadar veri girişi zorunluluğu ertelenmiştir.

Not: Veri gönderimi ayrıca bir makalede anlatılacaktır.

Kaynakça:

Karayolu Taşıma Yönetmeliği Md.40/6, Md.43/3, Md.44/6 (10.01.2020 tarihli değişikliği ile)

U-ETDS Bakanlık Tanıtım Sitesi

Yazar Hakkında

Yorum Yap