1. Ana Sayfa
  2. Karayolu Taşıma

P Türü Yetki Belgesi Nedir?

P Türü Yetki Belgesi Nedir?

Ticari amaçla dağıtım işletmeciliği yapacak olanlara verilen bir yetki belgesi türüdür P türü yetki belgesi.  P türü belgeler işin şekline göre iliçi yapacaklara P1 yetki belgesi, yurtiçi yapacaklara P2 yetki belgesi verilir. Dağıtım işletmecisi, tek parçada en fazla 5 kg ağırlığındaki kargoları kapıdan kapıya kendi nam ve hesabına dağıtımını yapan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

P Türü Yetki Belgesi Alma Şartları Nelerdir? 

P1 yetki belgesi için başvuranların en az, 5 adet özmal motorlu taşıta ve 12.000 TL sermayeye sahip olması, merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde en az 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olması, en az 5 adet dağıtıcı elemana sahip olması istenilmektedir.

P2 yetki belgesi için başvuranların; en az, 30 adet özmal motorlu taşıta sahip olmaları ve 25.000 TL sermayeye sahip olması, merkezinde veya şubesinde en az, 100 m2’lik kapalı ve yükleme, boşaltma, aktarma, istifleme, tasnif, etiketleme ile depolama gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olması, en az 30 adet dağıtıcı elemana sahip olması istenilmektedir. P2 yetki belgesi almak isteyenler P1 yetki belgesinden farklı olarak merkezi, şubesi veya acenteliği şeklinde yedi coğrafi bölge ve her bir bölgede en az 2 ilde olmak üzere örgütlenmeleri / teşkilatlanmaları gerekmektedir. Yani iç Anadolu bölgesinde en az iki il, doğu Anadolu bölgesinde en az iki il, Marmara bölgesinde en az iki il v.s. şeklinde tüm bölgelerimizde teşkilatlanma yapılması zorunludur.

P türü belgesi sahipleri açacakları her bir şube için yukarıda belirtilen hizmetlerin verilebileceği nitelikte en az 20 m2’lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olmalıdır.

P2 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü P1 yetki belgesi sahipleri en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine (ODY, Orta Düzey Yönetici / ÜDY, Üst Düzey Yönetici) sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri zorunludur. Yetki belgesi düzenlenmesine müteakip 6 ay bu şartta muafiyet uygulanmaktadır. 6 ay sonrasında eğer meslei yeterlilik belgesi yoksa idari para cezası düzenlenmektedir. (2020 yılı cezası 1.083 TL)

P Türü Yetki belgesi Ücretleri?

P1 yetki belgesi ücreti 30.333 TL ve kaydedilecek her bir araç için 454 TL den oluşmaktadır. P2 yetki belgesi ise 227.502 TL ve kaydedilecek her bir araç için 454 TL den oluşmaktadır. Yetki belgeleri 5 yıl geçerli olarak düzenlenir. 5 yıl sonra yenilenerek yine 5 yıl süresi uzatılır. Yenileme esnasında yetki belgesi almak için gerekli tüm şartların sağlanması gerekmektedir. Yenileme ücreti ise yetki belgesi ücretinin %5 i ve her bir araç için 90 TL den oluşmaktadır. (2020 yılı ücretleridir)

P Türü Yetki Belgesine Kaydedilecek Araçlarla İlgili Hususlar

P türü, gerek P1 gerekse P2 yetki belgelerine, eşya taşımaya mahsus ticari taşıtların (kamyonet vb.) yanı sıra ticari otomobiller ile ticari veya hususi iki tekerlekli motorlu araçlar (motosiklet) da kaydedilebilir.  Yetki belgesi almak için zorunlu olan asgari kapasite şartını yağlayan özmal taşıtların ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşını geçmemesi şarttır. P türü yetki belgesine kaydedilecek araçların özmal olması gerekmektedir. Sözleşmeli araç kaydedilmemektedir.

P türü yetki belgesi sahipleri komisyoncu (H1 yetki belgesi / H2 yetki belgesi) ve acentacı (G1 yetki belgesi / G2 yetki belgesi / G3 yetki belgesi) veya taşıma işleri organizatörü ile çalışması halinde bu kişilerin yetki belgesi kapsamında faaliyette bulunup bulunmadıklarını sorgulamakla yükümlüdürler.

P türü yetki belgesi sahipleri, kabul ettikleri her bir kargo için kargoya ait bilgileri taşımanın yapılacağı taşıtın hareket ettiği saatten, en geç 6 saat sonrasına kadar Bakanlığın U-ETDS sistemine kaydetmek zorundadırlar. U-ETDS sistemine veri girişi yapmayan, eksik veri veya hatalı veri girişi yapanlara idari para cezası düzenlenmektedir.

Kaynak: Md 6 – 12, Md 14 – 12, Md24, Md 40

Not: İlgili mevzuat değişebileceğinden ve bu sayfada belirtilen bilgilerin geçersiz hale gelebileceğinden ötürü ilgili mevzuat kontrol edilmesi önerilmektedir.

Yazar Hakkında

Yorum Yap

Yorumlar (1)

  1. 2 sene önce

    M belgesiyle farkı nedir. Her ikiside aynı isi yapmıyormu?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.