1. Anasayfa
  2. Karayolu Taşıma

K Türü Yetki Belgeleri Nedir? Nasıl alırnır?

K Türü Yetki Belgeleri Nedir? Nasıl alırnır?

K türü yetki belgeleri, yurtiçi eşya taşımacılığı veya hususi taşımacılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belge türüdür. Taşımanın şekline göre üç farklı türe ayrılır.

Ticari amaçla eşya taşımacılığı yapacaklara K1, hususi taşımacılık yapacaklara K2 ve ticari amaçla taşınma eşyası taşımacılığı yapacaklara K3 yetki belgesi verilir. Bunla birlikte sadece kamyonet türü araç veya araçlarla K1 ve K2 yetki belgesi almak isteyenlere belge ücretinde %75 indirim uygulanarak Yıldızlı (K1* – K2*) yetki belgesi verilmektedir.

K1 yetki belgesi almak isteyen gerçek kişilerden 25 ton asgari kapasiteyi sağlaması istenmektedir. Tüzel kişilerde ise en az 2 birim taşıtla 50 ton asgari kapasiteyi sağlanmalıdır. Gerçek veya tüzel kişiler sahip oldukları kamyonet araçlarla K1* yetki belgesi almak istediklerinde ise en az 1 adet kamyonet cinsi araç yeterli olmaktadır. K1 yetki belgesinin kapsamı ticari eşya taşımacılık olduğundan belgeye kaydedilecek araçların kullanım amacı bilgisinin Ticari Yük Nakli olması zorunludur. K1 belgesi almak isteyen gerçek kişilerin belli suçlardan sabıkasının olmaması, tonajı sağlaması ve aktif vergi mükellefi olması zorunludur. Gerçek kişilerde odaya kayıt olma zorunluluğu kaldırılmıştır. Tüzel kişilerde ise odaya kayıt olma zorunluluğu devam etmektedir. Önceki yönetmelikten farklı olarak K1 yetki belgesinde araçlarda yaş şartı kaldırılmıştır.

K2 yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin en az bir birim aracının olması yeterlidir. Vergi mükellefi olma veya oda kaydı istenilmemektedir. Aracının cinsi kamyonet olan ve hususi taşıma yapan gerçek veya tüzel kişilere indirimli belge olan K2* yetki belgesi verilmektedir. İndirimli (yıldızlı) K1 veya K2 yetki belgesi alanlar kamyon, çekici veya yarı römork gibi araçlarını yetki belgelerine kaydettirmek istediklerinde indirimli belge ile normal belge arasındaki ücret farkını vererek belge değişim işlemi yapmalıdırlar.

K Türü Belgeler İçin Şartları Nelerdir?

K3 yetki belgesi almak isteyen gerçek veya tüzel kişilerden en az iki birim araçla 35 ton asgari kapasiteyi sağlaması istenmektedir. Diğer şartları K1 deki gibidir.

K1 tüzel kişi ve K3 yetki belgesi sahibi hem gerçek hem de tüzel kişilerden en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri istenilmektedir. Belge sahipleri yetki belgesi ilk verilişi sonrası 6 ay bu şarttan muaf tutulmaktadır. 6 ay sonra MYB olmayan belge sahiplerine idari para cezası tanzim edilmektedir. (2019 yılı için 884 TL)

Yeni yönetmelikle K1 ve K3 gerçek kişi ile B3, C1, D3 veya K2 yetki belgesi talep edenlerden (hem gerçek hem de tüzel kişi) imza sirküsü, oda kayıt zorunluluğu (faaliyet belgesi) ve ticaret sicil gazetesi istenilmemektedir.

Belge Ücretleri Ne Kadar?

Belge ücretleri ise 2019 yılı için, K1 ve K2 yetki belgesi ücreti 12.373 TL K3 yetki belgesi ücreti 6.186 TL ve yetki belgesine kaydedilecek her araç 371TL taştı kartı ücretinden oluşmaktadır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir