1. Ana Sayfa
  2. Karayolu Taşıma

Yetki belgesi değişimi (dönüşümü)

Yetki belgesi değişimi (dönüşümü)

Yetki belgeleri talepleri üzerine, iptal durumuna gelmemişse, şartlarını sağlayarak bir başka belgeye değişimi yapılabilir. Değişim, eğer değişim yapılacak yetki belgenin ücreti mevcut belgeden fazla ise aradaki ücret farkı ödenir. Belge ücreti az ise ücret iadesi yapılmadan değişim işlemi yapılır.

23.10.2012 tarihli Karayolu Taşıma Yönetmeliği değişikliği öncesinde iptal konumuna gelmiş belge bir başka belge ile değişim yapılabiliyordu. Genelde iptal konumuna gelen belgeler bir başka belge ile değiştirilerek faaliyetlerine devam ediyordu. Ancak, 23.10.2012 tarihli değişiklik ile KTY 19 2/a fıkrasında “a) (Değişik: RG 23/10/2012-28450) 18 inci maddede belirtilen sürelerin aşılmaması ve 78 inci maddeye göre iptal durumuna gelmemiş olması,” ifadesiyle iptal konumuna gelen ve süresi biten yetki belgelerin değiştirilmeyeceği belirtilmiştir.

Değişim yapılan yetki belgelerindeki geçerlilik tarihi önceki yetki belgesinin geçerlilik tarihi olarak yeni yetki belgesine verilir. Yapılan bu değişim ile önceki belgesinde varsa muafiyetleri yeni belgede geçerli olmaz. Zaten yetki belgesi değişimi esnasında değişim yapılacak olan belge şartlarının sağlanmaması durumunda değişim işlemi yapılmayacaktır.

Değişim işlemi ile ilgili bir diğer önemli husus ise, kalıcı hale gelmemiş uyarıların kaldırılması (ödenmesi ve kalıcı hale gelmesinin beklenilmesi) ve yetki belgesi alımı itibari ile 90 gün geçmiş olmasıdır.

Yazar Hakkında

Yorum Yap