1. Ana Sayfa
  2. Tehlikeli Madde
  3. Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimini Kimler Alabilir?

Tehlikeli madde güvenlik danışmanına verilecek eğitim ilgili bireyin sorumluluk ve görevlerine uygun olmalıdır. Kişi tehlikeli malların taşınmasına yönelik hükümlerin genel mecburiyetlerine aşina olmalıdır. Yüklemeyi ve indirmeyi de içeren tehlikeli malların taşınması sırasında oluşan bir kazadaki yaralanma veya patlama riskinin derecesine bağlı olarak tehlikeli malların zararlarını ve tehlikelerini kapsayan bir eğitim almalıdır.

Tehlikeli madde güvenlik danışmanına sağlanan eğitim personelin güvenli elleçleme ve acil durum müdahale yöntemleri hakkında bilinçlendirmeyi amaçlamalı ve düzenlemelerdeki değişimler göz önünde bulundurularak eğitim periyodik bilgi tazeleme eğitimleriyle pekiştirilmelidir. Alınan eğitim ile ilgili kayıtlar, işveren tarafından tutulur ve talep edilmesi halinde çalışana veya yetkili kuruma sunulur. İşveren, kayıtları yetkili kurum tarafından belirtilen süre boyunca muhafaza edilir. Eğitim kayıtları yeni istihdam başlangıcında onaylanır.

Eğitimin hangi konularda olacağı Adr’de konu edinilmiştir. Buna göre en azından aşağıda belirtilen konularda TMGD (Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı) kursiyerleri eğitim almak zorundadır.

Tehlikeli mallar dolayısıyla oluşan bir kazanın ve ana kaza nedenlerinin önem çeşitleri hakkında bilgi;

Ulusal yasalar, uluslararası konvansiyonlar ve anlaşmalar hakkında önemli hususlar:

– Tehlikeli malların sınıflandırılması (çözeltileri ve karışımları sınıflandırma prosedürü, madde listesinin yapısı, tehlikeli mal sınıfları ve bu sınıflandırmanın prensipleri, taşınan tehlikeli malların yapısı, tehlikeli malların fiziksel, kimyasal ve zehirlilik özellikleri);

– Genel ambalajlama hükümleri, tanklar ve tank-konteyner hükümleri (tip, kod, etiketleme, yapım, ilk ve periyodik muayene ve test);

– İşaretleme, etiketleme, levha takma ve turuncu plaka işaretlemesi (ambalajların işaretlenip etiketlenmesi, levhaların ve turuncu plakaların yerleştirilmesi ve kaldırılması);

– Taşıma belgelerindeki bilgiler;

– Sevkiyat yöntemi ve gönderimdeki sınırlandırmalar (tam yük, dökme halinde taşıma, orta boy hacimli konteynerlerde taşıma, konteynerlerde taşıma, sabit ya da sökülebilir tanklarda taşıma;)

– Yolcuların taşınması;

– Karışık yüklemede alınacak tedbirler ve uygulanacak yasaklar;

– Malların ayrılması;

– Taşınan madde miktarlarının sınırlandırılması ve miktar muafiyetleri;

– Elleçleme ve istifleme (yükleme ve boşaltma-doldurma oranları, istifleme ve ayırma);

– Yükleme öncesinde ve boşaltma sonrasında temizleme ve/veya gazdan arındırma;

– Ekipler, mesleki eğitim;

– Araç belgeleri, (taşıma belgeleri, yazılı talimatlar, araç onay sertifikası, sürücü eğitim sertifikası, eğer varsa cezaların kopyası, diğer belgeler);

– Yazılı talimatlar (talimatların ve ekip koruma teçhizatlarının tamamlanması);

– Denetim gereklilikleri (park etme);

– Trafik yönetmelikleri ve kısıtlamaları;

– Tahliye işlemleri yada kirleticilerin kazara sızıntıları;

– Taşıma teçhizatları ile ilgili zorunluluklar.

Yorum Yap